30 jaar van broederlijk en spiritueel delen

30 jaar!

30 jaar van broederlijk en spiritueel delen.

30 jaar jumelage tussen het district OHNL van de Verenigde Protestantse Kerk in België en het Gisenyi-Rubavu presbyterium van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, een jumelage die nooit onderbroken is geweest.

Wij hebben onze jumelage in 1992 in Namen beklonken. Een handvest werd door beide partijen ondertekend. In het Frans en in het Kinyarwanda[1] staat er: “Hebt naar Christus Jezus dezelfde zorg voor elkander, opdat gij eensgezind en met één stem de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt” (Romeinen 15)

 

In het begin wisselden wij gebeden uit die werden voorgelezen tijdens de dienst op de laatste zondag van april in onze respectieve kerkgemeenten.

We gebruikten dezelfde Bijbelteksten.

 

In de loop der jaren wilden wij ons concreet inzetten voor onze Rwandese broeders en zusters.

Zo werken wij elk jaar mee aan een project ter ondersteuning van wezen, tieners, weduwen, vrouwen en gemeenschappen.

De collectes op de laatste zondag in april zijn bedoeld om het project te financieren.

We schonken 100 geiten voor de weduwen, 70 geiten voor de wezen, 9 koeien voor de kerkgemeenten, 45 varkens. We zitten in op kringlooplandbouw.

Dankzij de dieren wordt de tuin bemest, groeien de groenten, zijn gezinnen beter gevoed.

Het overschot van de oogst wordt op de markt verkocht. Met het geld van de verkoop betalen we schoolinschrijvingen, ziekteverzekeringen, en verbeteren we onze levensomstandigheden.

Ons partnerschap is ook betrokken bij de herbebossing van de heuvels: 1,5 hectare in Kayové en 1,5 hectare in Buganamana.

Wij zijn HIV-AIDS patiënten in Karisimbi te hulp gekomen. De vereniging kocht een veld om aardappelen te telen. De grond daar is vulkanisch en zeer vruchtbaar.

De opleiding van kansarme jongeren is bijna onze prioriteit geworden en het onderwijs voor de meisjes wordt gestimuleerd.

Wij hebben opleidingen gesteund in de landbouw, houtbewerking, haartooi en Afrikaans vlechten, loodgieterij, lassen, snit en naad, enz.

Het slaagpercentage voor deze cursussen is hoog.

Sommige tieners hebben weer zin gekregen om te studeren. Ds. Joseph Ndagiro ontmoette een begunstigde van deze opleiding die nu afstudeerde aan de universiteit. Gaspard, de timmerman, hoopt een jongere op te leiden als schrijnwerker!

 

In 2012 stelde Elisée Musemakwéli, voorzitster van de EPR en een oude vriendin, mij voor om ons 20-jarig jumelagejubileum te vieren: ds. Joseph Ndagiro kwam een maand naar ons district.

 

Ik heb de gelegenheid gehad vele reizen naar Rwanda te maken om de resultaten van onze investering te zien, maar ook om mijn vrienden te ontmoeten.

In 2015 werd ik vergezeld door 2 Carolos[2] om het land van de 1000 heuvels (Rwanda) te ontdekken.

Naast de Giseny-regio en de projecten hebben we door het hele land gereisd: het Nyungwe-woud en de hangbruggen, een bezoek aan de gorilla’s, een fotosafari in het Akagera-park, het Kivu-meer…

 

In 2020 hebben we een microkredietproject opgestart voor vrouwen om fruit en groenten te verhandelen. Dit project is mislukt door de pandemie en de lockdowns!

 

Op donderdag 26 mei 2022, tijdens de Pro Fest dag in Namen, vierden we ons 30-jarig partnerschap.

Wij overhandigden een kopie van het jumelagehandvest aan ds. Joseph Ndagiro die voor de gelegenheid naar ons gekomen was.

Het bestaan van een partnerschap tussen onze twee regio’s is van groot belang.

Zoals in een gezin hebben wij aandacht voor elkaar, delen wij de goede en de minder goede momenten van het leven.

Hartelijk dank aan u, die het jaar na jaar mogelijk maakt projecten te financieren en uit te voeren.

Samen hebben we een lange weg afgelegd, altijd geleid door onze Heer Jezus Christus.

 

Voor het District OHNL, de Zendings commissie, Annie De Vlieger

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinyarwanda

[2] Inwoners van de stad Charleroi

Foto 04: In Rwanda is een geit een nuttig geschenk

arrow