De 150ste verjaardag van de protestantse gemeenschap in Quaregnon

De viering van het 150-jarig bestaan van de gemeente Quaregnon is een herinnering laten herleven die in onze ziel en ons hart begraven ligt om een nieuwe toekomst te beginnen.

Een bladzijde uit het verleden wordt omgeslagen om het geloof te hervinden van allen die zich ervoor hebben ingezet dat hun overtuiging standhoudt. Moge in deze kerk het innerlijke vuur voor gebed, verwelkoming en broederschap branden.

Onze viering werd luister bijgezet door de aanwezigheid van Damien JENART, burgemeester en zijn schepencollege, Steven FUITE, synodevoorzitter en Vincent BIANCHI, voorzitter van het district West-Henegouwen.

Gedurende deze 150 jaar hebben vele pastorale invloeden het geloof binnen deze muren bestendigd.

In 1871 stichtte Jean-Edouard DEMER de huidige protestantse gemeente.

In 1892 werd onder leiding van Adrien DURAND, licentiaat in de theologie aan de Oratoriumschool van Genève, grond aangekocht voor de bouw van het huidige kerkgebouw.

In 1903 richtte Ernest LEUBA een fonds voor onderlinge hulp op, “La Fraternité Protestante du Borinage”[1] genaamd.

Ds. Philippe VERNIER stond bekend om zijn bescheidenheid, zijn charisma en zijn openheid van geest, waardoor hij de deur van de pastorie altijd open liet staan om iedereen te ontvangen die hem wilde bezoeken.

Andere predikanten onderscheidden zich door hun menselijke kwaliteiten en hun kennis van het Evangelie, zoals Léopold SCHÜMMER, wiens scherpe intellect een diepe indruk naliet op de catechumenen.

Jean LIEUTENANT werd gewaardeerd voor zijn warme persoonlijkheid en engagement. Een anekdote illustreert zijn persoonlijkheid. Toen hij tijdens een bezoek getuige was van een inbraak, aarzelde hij niet om de dieven tegen te houden. Bij het stoppen van de ontsnapping kwam het zelfs tot schade aan zijn voertuig!

In maart 1982 werd Jean-Paul LECOMTE in Quaregnon ingezegend.  Hij zal gedurende zes jaar een bijzonder gewaardeerd predikambt uitoefenen.

Aldo BENINI volgde hem op in 1989.  Wij koesteren goede herinneringen aan zijn aangename en humoristische karakter.

Christian VALLET zal dan het consulentschap overnemen. Allen zullen hem erkentelijk zijn omwille van zijn eruditie en zijn grote menselijkheid. Aan het eind van de dienst vroeg hij steeds “ça va m’biau?”[2]

Jonathan RWAMUNINGI herinneren we ons als een goede luisteraar die steeds met iedereen het beste voor had.

Bernard DERNONCOURT, onze laatste predikant, een echte inwoner van Chimay, had nooit gedacht dat hij een everzwijn zou tegenkomen dat zijn gloednieuwe auto zou rammen!

De Kerk wenst een antwoord te geven op de woorden van Christus:

“Gaat heen en maakt alle volken tot uw leerlingen, doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Mattheüs 28:19

Didier VERKENS, voor de kerkenraad van Quaregnon

[1] “Protestantse Broederschap in de Borinage”

[2] Dialect uit de Borinage. « ça va, mon beau ? »

Foto:

<Foto 02 > Het kerkgebouw van Quaregnon

arrow