Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar! Onleefbaar!

De vier weken op weg naar Kerstmis – advent – zijn weken van opkomend licht. We verbinden ons met andere mensen om ons samen voor te bereiden op de komst van Jezus en het feest van Kerstmis.  Die wereld waar we ons op voorbereiden, zal niet om het even wat zijn. God heeft een plan, met grote ambities, hoop en dromen, maar ook met grenzen. In het Rijk Gods is er geen plaats voor onrechtvaardigheid. Maar geen goddelijk plan zonder mensen om het waar te maken!

 

De campagne van Welzijnszorg zet ons op weg om de advent dieper en concreter te beleven. Met de slogan ‘Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!’ zoomen ze voor het tweede jaar in op de woonproblemen van kwetsbare mensen. We weten dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt.

 

Schaarste betekent concurrentie, en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Wonen is niet vanzelfsprekend voor mensen met een laag inkomen, met een migratieachtergrond, jongeren uit de jeugdzorg, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, mensen met psychische problemen, mensen met trauma’s… Met de campagne wil Welzijnszorg inzetten op een beter woonbeleid zodat wonen leefbaar wordt voor iedereen.

 

Meer weten?

Welzijnszorg.be/onleefbaar

 

Zet jij je ook in?

Een affiche ophangen, folders bussen, een soep op de stoep of een zet je benen in?  Hier ontdek je wat je kunt doen: welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/organiseer-een-actie

 

Alvast van harte dank!

 

Helen Blow, Campagne & Communicatie bij Welzijnszorg vzw.

arrow