Adventsboodschap Kairos Palestina 2021

Advent 2021

Beste zusters en broeders,

Ook dit jaar wil de Werkgroep Kerk in de Samenleving u graag attent maken op het “Kerst-Alert” dat werd uitgegeven door Kairos Palestina, een groep van christenen in Palestina die aandacht wil vragen voor de moeilijke situatie waarin het Palestijnse volk zich bevindt.

Dit jaar bevat het Kerst-Alert menselijke verhalen van Palestijnen in alle gebieden van Palestina; Westelijke Jordaanoever, Gaza, Jeruzalem, de in 1948 bezette Palestijnse steden en de Diaspora. Elk verhaal geeft een blik op het leven van Palestijnen binnen en buiten Palestina en benadrukt de eenheid in strijd, verzet en hoop onder Palestijnen.

We hebben ervoor gekozen om één bijdrage te vertalen, die van Fr. Dr. Jamal Daibes. De andere bijdragen kunt u (in het Engels) lezen op de volgende website:

https://www.kairospalestine.ps/images/kairos-palestine-christmas-alert-2021.pdf

De Werkgroep Kerk in de Samenleving wenst u een gezegende Adventsperiode en vreugdevolle Kerst toe.

Contact:

Greet Heslinga (voorzitter): greetheslinga@skynet.be

Ds. Yolande Bolsenbroek (vice voorzitter): ycbolsenbroek@hotmail.com

Rob van Drimmelen (secretaris): robvandrimmelen4@gmail.com

 

Op deze plaats, onder ons, is het Woord vlees geworden

Hier is het Woord vlees geworden en heeft het onder ons gewoond.

Johannes 1:14

Fr. Dr. Jamal Daibes

 

Toen ik als tiener de kerk van de Aankondiging in Nazareth bezocht, wees de priester die ons rondleidde naar de grot van de Aankondiging en zei: “Hier is de Zoon van God voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid één van ons geworden.” Wat een grote liefde heeft Hem mens doen worden! Zoals wij! En wat een eer voor ons als mensen en als Palestijnen.

Door de geschiedenis heen hebben theologen gediscussieerd over de vraag: “Waarom is het Woord van God vlees geworden?” In de woorden van St. Augustinus, Cur Deus homo? – “Waarom is God mens geworden?” Hij die “het beeld van de onzichtbare God” is (Kolossenzen 1:15), werd mens. God schiep ons naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 1:27) en daarmee gaf God ons waardigheid en verhief Hij ons boven alle andere schepselen. Door de incarnatie (menswording) heeft het Woord van God onze menselijke natuur aangenomen en haar verheven tot een goddelijke waardigheid. De Zoon van God heeft zich gevoegd bij ons, vrouwen en mannen.  Hij heeft gewerkt met mensenhanden, gedacht met een menselijke geest, gehandeld door een menselijke keuze en liefgehad met een menselijk hart. Geboren uit de maagd Maria, is hij werkelijk één van ons geworden, in alles, zoals wij, behalve in de zonde.

Het heeft de mensheid eeuwen gekost om te beseffen dat wij allen gelijke waardigheid en rechten hebben, geschapen door dezelfde God, ongeacht geslacht, huidskleur, godsdienst of etniciteit. Met zijn incarnatie en geboorte in de grot van Bethlehem gaf Jezus voorrang aan de armen en de onderdrukten. Hijzelf werd arm geboren, leefde onder de Romeinse militaire bezetting en verdedigde de onderdrukten.

Voor ons Palestijnen is de viering van Kerstmis een herinnering aan het feit dat Jezus één van ons is geworden: als Palestijn koos hij voor ons land en onze cultuur; onderdrukt, leed hij met ons mee; op menselijke wijze gaf hij waardigheid en trots. Onze nationale en mensenrechten worden ons nog steeds ontzegd. Wij leven onder militaire bezetting. Wij worden onmenselijk behandeld. De discriminatie van de Palestijnen, of van welke groep mensen dan ook, is in strijd met de geest van Kerstmis.

Kerstmis, de geboorte van Jezus, herinnert ons eraan dat alle mensen naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen, dat allen door God worden bemind – zo bemind door God dat God één van ons is geworden – en dat onze fundamentele mensenrechten en vrijheid in God hun oorsprong vinden. Leven in de geest van Kerstmis betekent de ander te zien zoals God hem/haar ziet, en van hem/haar te houden zoals God van hem/haar houdt. Weten dat wij deel uitmaken van de menselijke familie, dat het Woord van God ook voor ons vlees is geworden.

 

Fr. Jamal is geboren in het christelijke Palestijnse dorp Zababdeh (Jenin). Hij is een van de auteurs van het Kairos Palestina document en bekleedt de functie van Patriarchaal Vicaris in Jordanië. Hij werd in 1988 gewijd aan het Seminarie van het Latijns Patriarchaat en promoveerde in 1998 in de Dogmatische Theologie. Onder de vele ambten die hij heeft bekleed, was hij van 2013-2017 rector van het Seminarie van het Latijns Patriarchaat (Beit Jala), van 2017-2021 parochiepriester van de Katholieke Kerk van de Heilige Familie in Ramallah, algemeen directeur van de scholen van het Latijns Patriarchaat in Palestina, en algemeen secretaris van de Christelijke Onderwijsinstellingen in Palestina (2019-2021).

arrow