Een hoopvolle boodschap

We vieren weer het Kerstfeest

Het Kind van Nazareth geboren op de vlucht in Betlehem

ergens in de velden midden in donkere nacht

met dennen en bellen,

met kransjes en lichtjes, bollen en stollen

we hunkeren naar een warme week

 

Hoe vaak moeten wij nog horen

van een kind in een schamele stal,

van een kind op de vlucht in een gammele tent

van een kind in een rubberbootje op zee

van een kind aangespoeld op het strand

 

Hoe vaak nog lezen

van een kind soldaat

van een kind arbeider

van een kind misbruikt

van een kind van de rekening

 

Hoe vaak nog wegkijken

van een kind met een holle buik

van een kind met een bolle buik

van een kind verweesd

van een kind bevreesd

 

Is het Kerstkind dan voor niets gekomen,

zijn het soms niet ook onze kinderen,

mijn kind ieders kind

onze kinderen zijn onze kinderen niet

Zij zijn de kinderen van ‘s levens hunkering

 

We blijven Het Kerstfeest vieren
de kerk, de wereld kan niet zonder

Zolang de Heer ons nog kinderen schenkt

is de hoop nog niet verloren.

Elk nieuw Kerstfeest is

een teken dat de verlossing komt.

 

Ds. Marc Loos

VPKB Gent Rabot

 

Beeld: pixabay

arrow