Synodevergadering van 13 en 20 november 2021 – Interne slotverklaring van de commissie van advies

Beste zusters en broeders,

 

Met tevredenheid zenden wij u het slotcommuniqué van de Synodevergadering voor de dienst van deze zondag, 21 november.

 

Synodevergadering van 13 en 20 november 2021

Interne slotverklaring van de commissie van advies

 

De  Synodevergadering van de VPKB vond plaats op 13 en 20 november 2021 in een warme sfeer en met constructieve discussies. Alle afgevaardigden en vertegenwoordigers van de VPKB volgden de coronamaatregelen nauwgezet op.

 

Dit was de eerste fysieke synode sinds het begin van de pandemie. De samenleving als geheel is zwaar getroffen en de VPKB vormt daarop geen uitzondering. De aalmoezeniers en de voorzitter stonden stil bij de eenzaamheid van velen van ons, het lot van de zieken en de vele doden.

 

Maar de pandemie heeft onze kerk ook uitgedaagd tot creativiteit, met een ware explosie van het gebruik van nieuwe media. De kerkgemeenten hebben veel energie gestoken in het leren van nieuwe technologieën om erediensten, gebeden en Bijbelstudies online te plaatsen. Dit was ook de aanzet voor mooie samenwerkingen. Creativiteit is juist ook het hoofddoel van deze Synode: de kerk blijft zichzelf trouw en behoudt haar relevantie slechts voor zover ze zichzelf diepgaand en toekomstgericht durft hervormen.

 

In onze maatschappij wordt godsdienst meer en meer gebannen uit het openbare leven. De bijdrage van godsdienst aan een warme samenleving wordt vaak miskend. Vaak zijn wij zoals het Joodse volk dat de vernietiging van de tempel van Jerusalem betreurt. Wanneer en hoe zal de tempel herbouwd worden? Sommige kerkgemeenten zijn gesloten en andere maken moeilijke tijden door. We weten niet of we morgen genoeg predikanten zullen hebben om diegenen te vervangen die met pensioen gaan. Laat ons vertrouwen hebben in onze huidige kerkleden, mannen en vrouwen, want zij zijn het kostbaarste goed van de kerk.

 

De laatste jaren waren de gemeenschappen van de VPKB innovatief in hun manier om het Evangelie te verkondigen. Aanwezigheid op het internet, diakenen en stadspredikanten, studentenaalmoezeniers, pioniers in de kerkgemeenten, enz. Hierbij kwam de vraag naar voren om een duidelijk statuut voor pioniers uit te werken, alsook de noodzaak om na denken over nieuwe gemeenschapsvormen.

 

De VPKB is uiteraard in voortdurende dialoog met de samenleving, solidair met onze medemens en aandachtig voor noden en vragen, met het verlangen om de meest kwetsbaren bij te staan. Tijdens deze synodevergadering wilden de VPKB-werkgroepen zich met name bezinnen over de opkomst van het antisemitisme en de klimaatrechtvaardigheid. Deze brandend actuele onderwerpen zullen op onze bijzondere aandacht kunnen rekenen.

 

De Synodevergadering heeft zich over deze problematiek gebogen en daarbij al enige vooruitgang geboekt. Maar deze thema’s verdienen een nadere uitwerking.

 

In 2022 komen er belangrijke evenementen aan en wij nodigen u uit ze in uw agenda te zetten.

 

Wij vieren 100 jaar partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda, met als hoogtepunt ProFest op 26 mei.

 

Tot slot werd ons land zwaar getroffen door de overstromingen van juli 2021 met zo’n 25.000 Belgische klimaatvluchtelingen. Dit drama drukte ons met de neus op de feiten: klimaatverandering is reëel en treft iedereen. Daarom wordt op 19 maart 2022 een bijzondere Synode gehouden over klimaat. Om onze bezinning te begeleiden zullen wij meerdere getuigen en sprekers aanhoren tijdens conferenties. Hierbij zal oa. ook de Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele aanwezig zijn.

 

Namens de commissie van advies.

arrow