Wij als kerk steunen Oekraïne

Beste zusters en broeders

 

Sinds 24 februari, de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel, zijn we allemaal in shock en vragen wij ons af wat wij kunnen doen voor de vrede.

De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) heeft verschillende verzoeken om hulp ontvangen, vooral van de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (CCME).

 

De Synodale Raad heeft daarom tijdens een buitengewone vergadering op vrijdag 04 maart besproken hoe we als kerk het beste kunnen helpen.

In dit stadium is het belangrijk dat inspelen op de meest dringende behoeften.

 

De zusterkerken in de landen die aan Oekraïne grenzen, doen veel werk voor de opvang van vluchtelingen. Onze hulp aan hen zal een belangrijk verschil maken.

De Synodale Raad heeft besloten steun te verlenen aan Hungarian Interchurch Aid (HIA), een oecumenische hulporganisatie in Hongarije.

U kunt meer lezen over het werk van deze organisatie via de volgende link: https://segelyszervezet.hu/en/

 

De Synodale Raad heeft een noodfonds van 20.000 euro opgericht om de Oekraïense vluchtelingen te helpen.

 

Wij roepen kerkgemeenten en leden op om met extra giften en collectes bij te dragen aan dit fonds.

 

Het ingezamelde geld kan worden overgemaakt op de rekening van Uniprobel:

BE06 3100 0835 5022

Met de vermelding:

Steun voor Oekraïne

Het door de kerkgemeenten ingezamelde bedrag zal door de Synodale Raad worden verdubbeld.

Dus 1 euro ingezameld = 2 euro gedoneerd.

 

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid!

 

Bovendien worden in België veel lokale initiatieven georganiseerd op het niveau van de gemeenten. Wij moedigen iedereen aan om, in de mate van het mogelijke, ook aan deze initiatieven deel te nemen.

 

Ten slotte kan de gemeenschappelijke verklaring van erkende levensbeschouwingen worden geraadpleegd op onze website: https://nl.protestant.link/de-erkende-levensbeschouwingen-in-belgie-veroordelen-de-inval-in-oekraine/

 

Beste broeders en zusters, wij zijn verenigd in gebed met het Oekraïense volk.

Laat ons solidair zijn met hen. 

 

Met hartelijke groet,

Ds. Steven H. Fuite

 

Voorzitter Synodale Raad

Verenigde Protestantse Kerk in België

Huis van het Protestantisme

Brogniezstraat 44

1070 Brussel

https://www.leuenberg.eu/cpce-statement-on-the-war-on-ukraine/

arrow