De erkende levensbeschouwingen in België veroordelen de inval in Oekraïne

De vertegenwoordigers van de federale interlevensbschouwelijke dialoog (FIDIF) zijn geschokt door de ellende en het lijden die aan de Oekraïense bevolking toegebracht worden. Onschuldigen worden het slachtoffer van grove schendingen van het internationaal recht. Democratische fundamenten worden vertrappeld. Minderheden worden het zwijgen opgelegd en vervolgd. Degenen die, in naam van de rechtstaat, deze inval weerstaan, verwachten concrete daden die getuigen van de solidariteit van de internationale gemeenschap.

Als vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in België, mobiliseren we onze gemeenschappen:

– om slachtoffers en vluchtelingen te helpen

– om bij te dragen tot het verspreiden van waarheidsgetrouwe informatie, uit betrouwbare bronnen

– om politieke gezagsdragers ertoe aan te sporen het recht na te leven en dialoog boven geweld te verkiezen.

Jack McDonald – Anglicaanse Kerk – Eglise anglicane

Carlo Luyckx – Boeddhistische Unie – Union bouddhiste

Véronique De Keyser – Centre d’Action laïque

Philippe Markiewicz – Israélitisch consistorium – Consistoire israélite

Guy Harpigny – Katholieke kerk – Eglise catholique

Freddy Mortier – De Mens.nu

Mehmet Ustun – Moslimgemeenschap – Communauté musulmane

Metropoliet Athenagoras – Orthodoxe Kerk – Eglise orthodoxe

Steven Fuite en Geert Lorein – Protestants-evangelische eredienst – Culte protestant et évangélique

Beeld: pixabay

arrow