Verklaring aangaande Oekraïne

Overleg van Christelijke Kerken in België
Concertation d’Eglises Chrétiennes en Belgique

Voorzitter 2022: kanunnik Jack McDonald, kapelaan-voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België president@anglican.be

 

Al bijna twee weken volgen wij de tragische gebeurtenissen in Oekraïne met diepe droefheid. Europa, dat door de oorlogshel is gegaan, wordt opnieuw met een verschrikkelijke bedreiging geconfronteerd.  Wij, Europeanen, zijn ons bewust dat als het ooit is gebeurd, het steeds opnieuw kan gebeuren. Het kan overal ter wereld gebeuren. Helaas is, ondanks jaren van inspanningen, de oorlog opnieuw uitgebroken. Het is onze morele plicht om luid en daadkrachtig te verklaren: oorlog is altijd een kwaad!

De kerken betrokken bij het Overleg van Christelijke Kerken in België, gastland van de Europese Unie, veroordelen ten strengste de misdadige aanval van de President en het leger van de Russische Federatie tegen het soevereine Oekraïne. Wij zijn solidair met onze Oekraïense broeders en zusters en bidden dat alle vijandigheden zo snel mogelijk stoppen. Marian Turski, een van de laatste overlevenden van het kamp in Auschwitz heeft gezegd: “Zowel gelovigen als ongelovigen respecteren de Tien Geboden als regels van de beschaving. Laat ons trouw blijven aan de Geboden.” Er bestaat een elfde gebod: “Gij zult niet onverschillig zijn.”

In zijn leer heeft Christus duidelijk aangegeven dat zij die vrede stichten, kinderen Gods zullen worden genoemd. Broedermoord is niet enkel een immense tragedie, maar ook een grove schending van Gods gebod. Wij roepen de Russische Federatie op om de vijandelijkheden te stoppen. Wij roepen de Russische burgers op om niet onverschillig te blijven.

Lieve zusters en broeders in Oekraïne, uw liefde voor God en uw heroïsche liefde voor het vaderland verdienen een diep respect. Wij zijn onder de indruk van uw moed, uw dapperheid en uw heldhaftigheid. U bent niet alleen. Het kwaad zal nooit overwinnen.

Wij roepen al de gelovigen van de kerken betrokken bij het Overleg van Christelijke Kerken in België op om intensiever voor vrede te bidden. Wij sporen u aan om in het bijzonder aandacht te besteden aan de noden van onze broeders en zusters. Wij vragen u om actief aan liefdadigheidsacties deel te nemen, vooral tijdens deze vastentijd. “Heer, onze God, bewaar de goeden in uw goedheid, en de slechten, maak hen goed door uw genegenheid.”

Namens de Anglicaanse Kerk in België, kanunnik Jack McDonald
Namens de Katholieke Kerk, Mgr. Johan Bonny
Namens de Orthodoxe Kerk in België, Metropoliet Athenagoras van België
Namens de Verenigde Protestantse Kerk in België, ds. Steven H. Fuite
Namens de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken, dr. Geert W. Lorein

 

arrow