Verander de wereld, begin bij jezelf

De titel voor het veertigdagenproject voor jong en oud is dit jaar ‘Verander je mee?’ Je kunt dat op twee manieren lezen: ben je bereid om anders te worden? Of: help je mee de wereld anders te maken.

Volgens de Bijbel hebben die twee alles met elkaar te maken. Niet voor niets roepen zowel Johannes de Doper als Jezus de mensen op om zich te bekeren. Om terug te keren tot hun Bevrijder, tot de Heer die hen heeft geroepen uit het slavenhuis en geleid naar het Land van Belofte. Die woestijnreis van veertig jaar van Gods volk staat ook model voor onze tocht van veertig dagen naar het feest van de Opstanding. Ook wij worden geroepen om ons toe te vertrouwen aan Hem die ons voorgaat door de tijd, zoals Israël eertijds. Om ons vrij te laten maken van al die machten die een beroep doen op onze tijd, onze aandacht, onze inzet – maar die niet echt goede bedoelingen met ons hebben. Onderweg komen we dan de Tien Woorden tegen, die ons waarschuwen voor ontsporingen en ons oproepen trouw te blijven aan de Heer en aan elkaar. En gaandeweg zullen we veranderen, van een bang groepje mensen dat ervoor terugschrikt om het land binnen te gaan vanwege het postuur van de mensen die daar wonen (Num. 13:32), of die zich opsluiten in hun binnenkamer uit vrees voor de Joden (Joh. 20:19) tot een volk van getuigen (Jes. 43:10, Hand. 1:8), dat het aandurft om samen te leven vanuit de regels van Gods Koninkrijk.

Maar dat heeft zo zijn consequenties. Want als we weten, dat God uit is op vrede en gerechtigheid, dan betekent dat, dat wij ons niet langer kunnen neerleggen bij het onrecht en de onvrede die we tegenkomen. Allereerst in ons eigen leven. Als we zo door de Heer zijn gegrepen, dat we ons richten op Zijn wil, dan is er in ons bestaan geen plaats meer voor onverzoenlijkheid en tweedracht, voor minachting van anderen en uitputting van de Schepping. Als we werkelijk zijn veranderd naar het beeld van Christus (Rom 8:29), dan is er geen ruimte meer om onszelf te zoeken en onze eigen begeerten na te jagen, maar staan we altijd en overal Hem en elkaar ten dienste.

Maar dan zullen we ook alles in het werk moeten stellen om recht te zetten wat scheef is gegroeid, niet alleen in eigen leven, maar ook daarbuiten. Dan is de inzet voor een rechtvaardiger wereld niet langer het voorrecht van vrijzinnigen en de inzet voor de vrede niet langer het terrein van naïevelingen. Dan heeft ook de strijd tegen de opwarming van de aarde en de ijver voor het behoud van de Schepping te maken met onze dienst aan God. Want Hij heeft ons het vertrouwen in het hart gelegd, dat het ànders kan en dat ànders zal zijn – een wereld zonder leed en dood, een land waar Zijn wil wet is, Zijn Rijk als de hemel op aarde, waarvan wij de burgers mogen zijn.

 

Jelle H. Brouwer

 

https://www.kwintessens.nl/actueel/veertigdagentijd-en-pasen-2023-verander-je-mee.html

 

arrow