Huizen van hoop – Oproep voor giften voor vluchtelingen

Een kerk leeft als ze gehoor geeft aan de noodkreet

van mensen die geen thuis meer hebben en op straat terecht zijn gekomen.

 

Beste leden van de Verenigde Protestantse Kerk in België,

 

De beelden op dit moment van vluchtelingen en asielzoekers op den dool, daklozen in uitgeleefde panden zijn te hard, te onwerkelijk want ze zijn genomen in onze stad, in ons land. Weggeduwd uit de dorpen, weggemoffeld in gore gebouwen of gewoon op straat.

Deze situatie is niet nieuw. In 2015 maakten we in ons land al een opvang crisis mee. Nu, in 2023, zitten we opnieuw met duizenden mensen op straat die geen plaats vinden.

 

Om vanuit ons geloof een antwoord te geven op die schrijnende situatie, is destijds de projectgroep Huizen van Hoop opgericht met het doel erkende vluchtelingen en asielzoekers te helpen bij het vinden van een dak boven hun hoofd.

Dankzij gulle en warme steun van leden van de VPKB, hebben we in de afgelopen jaren zo meer dan honderdvijftig mensen kunnen helpen bij het vinden van onderdak.

 

Die Huizen van Hoop staan in een wereld van woningnood en dakloosheid. Ze kunnen net als een kerk een teken van hoop zijn voor degenen die zich verloren voelen, zonder thuis.
Het project ‘Huizen van Hoop’ vertaalt zich in deze realiteit door het bewoonbaar maken van een lege pastorie, het inrichten van een appartement, een kamer bij iemand in huis.

De nieuwe bewoners willen we welkom heten en hun nieuwe vrienden vanuit de kerk of vrijwilligersgroepen willen we een steuntje in de rug geven om de opvang te realiseren via advies en financieele steun.

 

Zo’n Huis van Hoop is voor ons een onderdeel van dat appartementsgebouw, waar ook Geloof en Liefde wonen. Allerlei appartementen in het gebouw van de toekomst kunnen nog andere namen dragen als Barmhartigheid, Rechtvaardigheid en Aanspreekbaarheid voor hun bewoners en de omgeving.  We noemen dat solidariteit in een praktijk van pastoraat en diaconie.

 

Die solidariteit is nu meer nodig dan ooit tevoren.

Dit jaar heeft de VPKB zich ertoe verbonden twee of drie families van vluchtelingen op te vangen via Humanitaire Corridors.

Dit is een project waarmee kwetsbare mensen op een veilige manier naar ons land kunnen komen, zonder daarbij gebruik te moeten maken van gewetenloze mensensmokkelaars.

Mede om dat project succesvol te laten zijn, is uw steun nodig.

 

Welkom zijn geeft veerkracht terug aan hen en aan ons om voor het leven te kiezen.

Vrijwilligers, ook vanuit de kerken, spelen hierin een belangrijke rol. Zij vormen het menselijk gezicht en handen en voeten van dat warme welkom.  Als vrijwilliger ben je een eerste vraagbaak en toevlucht en kun je een brug vormen naar hulpverlening en naar de samenleving. Zo maken wij Gods liefde voor mensen concreet.

Dat kunnen we alleen maar SAMEN.

Daarvoor hebben we uw steun nodig om huizen te vinden en vluchtelingen te helpen die te huren en in te richten.

Maak ‘Huizen van Hoop’ bewoonbaar

Via een gift op

BE06 3100 0835 5022 t.a.v. Uniprobel

m.v.v. Huizen van Hoop

 

Uw hulp maakt een verschil. Dankzij u heeft Huizen van Hoop tot nu toe al meer dan 65 vluchtelingen en hun gezinnen geholpen. Praktisch gezien stelt het engagement van VPKB-gemeenten nieuw erkende vluchtelingen in staat een huis te vinden en andere manieren om in onze samenleving te integreren.

Voor meer informatie:

In de districten zullen folders worden verspreid.  Ze kunnen ook worden opgevraagd, eventueel in digitale vorm.

arrow