Ferdinand Dehousse is geen nationaal penningmeester meer

Het mandaat van penningmeester Ferdinand Dehousse kwam ten einde in december 2022. Koen Kinsbergen vervangt hem. Wij wensen Koen hartelijk welkom en bedanken Ferdi voor zijn vele jaren trouwe dienst. Ferdinand Dehousse heeft aanvaard om op enkele vragen te antwoorden naar aanleiding van zijn vertrek.

 

– Welke plaats heeft het geloof in je leven?

Wow! Een lastig antwoord. Komt wat ik geloof overeen met de ware betekenis van het Evangelie? Da’s altijd een dilemma. Dat moet immers regelmatig in vraag worden gesteld. Maar los daarvan is het geloof altijd in mijn leven, met wisselende intensiteit. Er zijn geen momenten van leven “met” en momenten van leven “zonder”. Het geloof moet daarom een centrale en permanente plaats innemen.

 

– Hoe lang engageer je je al voor de Protestantse Kerk?

Als ik zeg “altijd al” overdrijf ik. Toen ik 16 was, schreef de dominee van mijn kerkgemeente me in voor een opleiding tot jeugdanimator, enigszins tegen de zin van mijn ouders. Het was de jeugdcommissie van de kerk, de latere Protestantse Jeugddienst (SPJ), die deze opleiding organiseerde. Sindsdien is mijn engagement soms meer, soms minder maar altijd constant geweest.

 

– Over welke taken ben je bijzonder tevreden?

Mijn mandaat van negen en een half jaar heeft mij veel bijgebracht. Twee punten vallen mij op.

De VPKB heeft een perfect werkende boekhouding. Dit is het resultaat van hard werken, maar dat lijkt me ook in overeenstemming met het geloof. De VPKB hoeft zich nergens voor te schamen en heeft niets te verbergen. Het financieel en administratief beheer van de VPKB verloopt goed en kan de kerk niet in opspraak brengen.

Ten tweede werkt het team nu zoals voor een vzw. De complexiteit van de wetgeving maakt dat men niet even informeel (familiaal) zoals vroeger kan werken. Een professionalisering heeft zich opgedrongen, ook omdat het personeel van de Brogniezstraat niet uit de VPKB komt. Het team heeft veel troeven en het gaat de goede kant op.

 

– Wat is de rol van de financiën in het leven van de Kerk?

Laat me duidelijk zijn: essentieel. Het financiële leven is de barometer van het leven van onze kerken. Als er financiële problemen zijn, is dat de uiting van dieperliggende problemen.

 

– Hoe ziet u de huidige situatie van de Kerk?

Als ik het verband leg met de vorige vraag, zou ik zonder oordeel vellen, zeggen dat het een kwestie is van hoe diep verankerd het geloof is. Te vaak (en dat is niet nieuw) is de kerk een beetje een optioneel extraatje in het leven. Maar we moeten ook aanvaarden dat het leven in de kerk van vandaag geenszins overeenkomt met het “kerkelijk leven” van twintig jaar geleden. Onze samenleving evolueert en de kerk heeft moeite zich aan te passen; zij loopt vaak achter.

Dit is een serieuze kwestie die de kerk niet kan negeren.

 

– Heeft u een visie op de toekomst van de kerk?

Sommige kerkgemeenten zijn aan het eind van hun levenscyclus. De context waarin zij ontstaan is vandaag de dag niet meer aanwezig. Dit neemt niet weg dat deze kerkplekken belangrijk waren en ons veel vreugde hebben geschonken. Dat is nu eenmaal het leven…

Andere kerkgemeenten zijn nog steeds een bron van vreugde en daar mogen we fier op zijn.

Maar we moeten oplettend blijven. Ons “kerk-zijn” moet veranderen en onze schroom houdt ons soms tegen.

Laat ons vertrouwen hebben en aandachtig blijven voor wat de Heer voor ons, vrouwen en mannen, in de wereld van vandaag in petto heeft. De Heer zij geloofd.

arrow