UITDAGING: Veertigdagentijd – Tijd voor verandering

De Veertigdagentijd is een tijd, die ons uitnodigt tot inkeer en verandering, een innerlijke verandering, een verandering van houding, een verandering van gedrag om in actie te komen.

 

De Werkgroep Kerk in de Samenleving geeft hierbij graag een idee door voor een 40 dagenproject voor de plaatselijke kerken: Vraag gemeenteleden, jongeren en ouderen, om  eigen “ groene ideeën of “groene” veranderingen in de eigen dagelijkse praktijk rond  zorg voor de aarde (mens, dier, natuur)  te delen in de gemeente.

Vraag gemeenteleden om hun “ groene” blik te delen, die kan inspireren tot een andere praktijk of een nieuw inzicht of een verandering met betrekking tot onze gemeenschappelijke middelen, tijd, prioriteit in het leven. Getuigenissen of voorstellen gebaseerd op wat er al gedaan wordt of kan worden. Deze kunnen worden gedeeld onder andere via Youtube, kerkblad, website van de kerk. Misschien ook tijdens een kerkdienst. Het zou ook mooi zijn als er in de gemeente één of meerdere  getuigenissen uitgekozen worden, om door te sturen naar de communicatie verantwoordelijke van de VPKB, Jean-Guillaume De Mailly om op de website van de VPKB  te plaatsen. Zo  kunnen we ideeën, inzet, getuigenissen delen met de hele kerk! Als het met Pasen 40  fragmenten zouden kunnen worden, zou mooi zijn.

Alles telt:

een getuigenis van een klein gebaar tot een grote verandering in levensstijl:

– deel uw/jouw overwegingen over geloof en ecologisch engagement..

– presenteer een boek dat aansprak, een lied, een gebed, een recept…

– beveel een producent, een site, een documentaire aan.

– plant een boom


Uitvoering:

Neem het op met een iPhone, maak eventueel een foto en stuur door naar een contactpersoon in de gemeente, die er een montage van kan maken:

 

In de eenvoud van de korte” groene” fragmenten en getuigenissen zoeken we naar het essentiële, naar wezenlijke stappen tot verandering om die met elkaar te delen!

 

Een zinvolle Veertigdagentijd gewenst!

Contact in de gemeente:…………………………………….                 door de plaatselijke kerk in te vullen.

Vragen? Contacteer de Werkgroep Kerk in de Samenleving: Greet Heslinga ( greetheslinga@skynet.be, GSM: 0478 53 82 95 )

Communicatieverantwoordelijke in VPKB: Jean-Guillaume DeMailly (jean-guillaume.demailly@protestant.link

Vragen

Deze vragenlijst kan helpen bij het opstellen van uw “moment”/groen idee of  getuigenis. Antwoord op één of meer vragen:

  1. Motivatie:

Wat waren/zijn uw motivaties om te veranderen wat klimaatverandering en/of ecologie betreft?

  1. Verandering ( mentaal) m.b.t. het nemen van ecologische stappen:

Wat was/is uw verandering?

  1. Hoe?

Wie heeft u geholpen om te veranderen? Ook op de lange termijn? Welk advies zou je aan anderen geven om een ecologische verandering te realiseren?

  1. Dimensie van geloof/spiritualiteit/waarden:

Heeft de verandering iets te maken met je geloof,  overtuigingen of waarden? Welke rol speelt de spirituele dimensie voor u/jou in deze veranderingen? Wat zijn uw/ jouw verwachtingen?

  1. Dromen en visioenen:

Wat zijn uw/jouw dromen en visioenen voor jezelf, voor je naasten, voor je wijk, je stad of dorp, ons land en onze planeet? Wat zijn je dromen en visioenen voor je gemeente, voor de Kerk?

  1. Samenleving/groep/kerk :

Wat zijn jou/uw voorstellen wat ecologische transitie betreft voor je eigen stad of dorp of gemeente? Kan je kerk ( gebouw) duurzamer worden?

  1. Delen:

Zijn er gebeden, teksten, documentaires die u/jij zou willen delen en die zouden helpen om dit project verder te zetten. Ook na de 40 dagentijd?

  1. Voeding:

Kun je een duurzaam recept met ons delen b.v. een vegetarisch of veganistische maaltijd?

 

Dank en goede reis op weg naar Pasen!!!

Dit project werd bedacht en voorbereid door de predikanten Heike Sonnen en Françoise Nimal van de VPKB gemeenten Verviers Laoureux-Spa en Verviers-Hodimont in oecumenische samenwerking met de Deken van Verviers en d’Entraide et Fraternité. De Werkgroep Kerk in de Samenleving bedankt hen om dit project te mogen delen met de hele kerk. We hopen dat dit een mooie dynamiek teweeg brengt tussen kerken over taalgrenzen heen.

 

 

arrow