Slotverklaring van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken

Van harte bevelen we de tekst van de slotverklaring van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken bij u aan. Dit document is het resultaat van de Assemblee en werkt het thema: “De liefde van Christus drijft de wereld tot verzoening en eenheid” verder uit. We hopen dat deze tekst op een creatieve manier verwerkt kan worden in de gemeentes van de VPKB. We nodigen u in ieder geval uit om deze verklaring voor te lezen in de zondagochtenddienst. Verder aan de slag gaan is ook mogelijk, door bijvoorbeeld gespreksgroepen of een lezing te organiseren. Wij adviseren u graag over wat er mogelijk is in uw gemeente.

Hoewel de situatie in de wereld op dit moment gespannen is, blijft onze hoop geworteld en gegrondvest in de liefde van Christus. Fatalisme maakt op die manier plaats voor hoopvolle verwachting. Het fundament is de mogelijkheid van de gezamenlijke verzoening: als pelgrims onderweg, concrete stappen zettend op de weg van rechtvaardigheid.

Namens de afvaardiging in Karlsruhe van de VPKB,
Ds. Steven H. Fuite
Ds. Jelle Brouwer
Ds. Eleonora Hof

Hierbij de link naar de slotverklaring:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/09/slotverklaring_11e_assemblee/

 

arrow