Slotcommuniqué – Synodevergadering van 5 en 6 november 2022

Verenigde Protestantse Kerk In België

Verenigde Protestantse Kerk in België – Synodevergadering van 5 en 6 november 2022

Slotcommuniqué

“En ik hoorde de stem van de Heer zeggen: Wie zal ik sturen en wie zal voor ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, stuur mij.” Jesaja 6:8

 

De synodevergadering van de VPKB is in Brussel bijeengekomen met een volle agenda.

Onze kerk ziet het aantal gelovigen en gemeenten afnemen. Hoe kunnen we getuigen zijn van Hem die we willen dienen? Wat voor Kerk moeten wij vandaag en morgen zijn? Hoe moeten we reageren op de klimaatvergadering?

Dit zijn ernstige vragen die aanleiding kunnen geven tot verdriet en angst. En toch verliepen de discussies van de synodevergadering in de beste protestantse en democratische traditie. Meer dan dat, ze waren een bron van hoop.

De besprekingen onderstreepten het belang van een visie op de toekomst van de Kerk, een enorme uitdaging. Drie thema’s in het bijzonder kregen aandacht:

  • versterkte ondersteuning van kerkplekken in een overgangsfase; zo zullen de kerkgemeenten die dat wensen, kunnen rekenen op begeleiding en expertise;
  • wij erkennen de behoefte aan nieuwe vormen van kerkzijn: pionierskerken, toevertrouwd aan pioniers die voor deze taak opgeleid zijn.Dit als aanvulling op onze traditionele kerkgemeenten.
  • coherent personeelsbeleid en verloning van predikanten; in mei 2023 zal hierover een buitengewone synodevergadering worden georganiseerd.

 

De vergadering heeft ook de benoeming goedgekeurd van predikanten en leken die zich toeleggen op de milieuproblematiek. Het klimaatvraagstuk wordt dus zowel praktisch als theologisch benaderd.

Tot slot vragen wij u om alvast deze datum te noteren in uw agenda: op 1 juli 2023 herdenken wij de eerste martelaren van de Reformatie, die 500 jaar geleden op de Grote Markt in Brussel levend werden verbrand. Wij weten dat het geloof ondanks vervolging de eeuwen en crisissen heeft overleefd. Laten we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

 

arrow