‘Kititenebo’, (allemaal samen) noodhulp voor de kinderen

De aanhoudende droogte in Afrika bereikt het nieuws in Europa. In de Standaard (25.02.2017) stond het te lezen: “nomaden zoeken wanhopig naar gras voor hun vee.” Het uitblijven van de moessonregens heeft gezorgd voor een ongekende droogte, waardoor oogsten mislukken, het vee massaal sterft en hongersnood dreigt in grote gebieden, zoals in Ethiopië, Somalië, Uganda en Kenia. Volgens deskundigen is dit het gevolg van de opwarming van de aarde. De problemen houden natuurlijk niet op bij de grens, ook in Tanzania valt geen of veel te weinig regen. De reden waarom Tanzania niet wordt genoemd is dat het land officieel niet heeft erkend dat er problemen zijn, maar die zijn er wel degelijk.

In Tanzania steunen we het ontwikkelingsproject ‘Kititenebo’ (allemaal samen) in het dorp Mesera, in het district Kiteto – Manyara, een van de armste streken van het land. De vereniging Kititenebo werd in 2013 gesticht voor en door de Masaï van de streek (plm. 3000 personen) maar staat ook open voor de andere bewoners, Bantu en de andere semi- nomadische stammen. Kititenebo wordt ondersteund door 2 vaste partners in Europa: De Nederlandse NGO ‘Hatua’ en de Diaconie van de Protestantse Kerk in Boechout, België. Er werd ook incidentele steun verkregen van diverse charitatieve instellingen in Nederland en België.

Het project wil in Mesera een educatief-medisch centrum realiseren. In het kader hiervan werd in 2016 een school gestart met 5 klassen. Recent kwam een tweede gebouw klaar met twee extra klaslokalen. We kregen bericht dat de onderwijsinspectie tevreden is en dat er groen licht werd gegeven voor de registratieprocedure. Ook de kerkzaal, de latrines en de elektriciteit-voorziening (zonnepanelen) zijn inmiddels OK. Hiermee is de eerste fase van het project voltooid.

In 2017 staat de bouw van een medische unit op het programma en zouden de boringen naar water opnieuw worden opgestart (fase 2). Echter, door de droogte verdwijnt dit naar de achtergrond.

De inwoners van Mesera hebben het heel zwaar, zowel de veehoeders als de landbouwers. De landbouwers leven van oogst naar oogst. Ze verbouwen wat ze nodig hebben voor hun levensonderhoud. Een deel van de oogst is voor eigen consumptie of wordt bewaard als zaaigoed, de rest wordt verkocht zodat er geld is voor andere levensmiddelen, medicijnen, schoolgeld. Veehoeders doen traditioneel nauwelijks aan landbouw. Zij verbouwen wat maïs en bonen en als die op zijn, verkopen ze hun geiten en soms een koe om daarmee eten te kopen. Als er geen of te weinig regen valt, zoals afgelopen jaar, dan gaat het mis. De akkers van de landbouwers zijn dor en droog. De koeien en geiten van de veehoeders zijn onverkoopbaar of zijn gestorven van honger en dorst. De mensen kunnen zich op dit moment nog met moeite één maaltijd per dag veroorloven. Het was uitzien naar de moessons, die normaal in de tweede helft van januari, begin februari vallen. Maar …… er is geen regen gekomen!

Ook voor de leerlingen van de school dreigt honger en ondervoeding.

Het onderwijzend personeel van de school heeft daarom het initiatief genomen om (vanaf het begin van het schooljaar, januari 2017) een dagelijkse schoolmaaltijd te organiseren. Hiervoor werd lokaal hulp gevonden. Zo heeft de pastoor van Sunya (een dichtbij gelegen Bantu – stadje) een gift gegeven en hebben enkele leerlingen een emmer maïsmeel meegebracht. Tot begin maart is er zo genoeg om de kinderen iedere dag van een maaltijd te voorzien (maïspap met wat bonen). Daarna zijn de lokale mogelijkheden uitgeput. Er zijn geen voorraden meer, ook zal er voorlopig geen nieuwe oogst zijn. Het vee is onverkoopbaar of dood. Deze maaltijden zullen dus noodzakelijk blijven tot tenminste de volgende oogstperiode. Er zijn grote hoeveelheden voedsel nodig om de kinderen van Mesera de zekerheid van een maaltijd per dag te bieden.

Het gaat om de leerlingen van de school (ruim 150). Zij zijn voor het merendeel Masaï, de groep die het hardst getroffen is door het voedseltekort. maar verder zijn er ook nog de allerkleinsten en de kinderen van Bantu-boeren uit de omgeving.

Het zijn extreem moeilijke tijden in Mesera. De plaatselijke vereniging Kititenebo heeft een wanhopig beroep gedaan op de Europese partners. Met duizend euro zouden we de kinderen ongeveer twee maanden elke middag kunnen voorzien van een maaltijd van maïspap en bruine bonen. Omdat de verdeling plaats vindt vanuit het schoolgebouw, is het goed mogelijk om de voedselbedeling rechtvaardig en ordelijk te laten verlopen.

Wij geven hiermee deze noodkreet aan U door!

Uw giften zijn welkom op het rekeningnummer van de diakonie van de Protestants – Evangelische Kerk van Boechout: IBAN: BE08 7330 1119 2113 BIC: KREDBEBB t.n.v.: Diaconie Protestantse Kerk Boechout onder vermelding: Kititenebo, noodhulp.

Zoals gebruikelijk krijgt u de garantie dat 100% van Uw gift wordt besteed voor het project en dus nu voor de aankoop van voeding (en drinkwater) voor de kinderen.

Verantwoordelijken voor België:
Truus Schouten, email: truus.schouten@telenet.be
Greet Hulsman, email: hulsman.vandenberg@telenet.be

×Note: To download, click the button. If it doesn't work, right click, then click "Save Link As." Download only works if media is stored within this site. Download PDF
arrow