Honger en dorst in Afrika

Meer dan het cijfer van 20 miljoen mensen die honger lijden (nochtans twee keer België!), spreken de individuele beelden op televisie indringend tot ons allen . Het doet pijn om wenende jonge moeders te zien die hun kindje machteloos in hun armen zien sterven van honger en dorst. Kinderen, die daarvoor al de kracht niet meer hadden om een vlieg uit hun uitgedroogde oog te verwijderen, laat staan te lopen, te spelen, of even gelukkig t zijn. Wie zelf kinderen of kleinkinderen heeft, krijgt bij die beelden ongetwijfeld een krop in de keel en tranende ogen.

Vooral voor die kinderen roept Protestantse Solidariteit met behulp van Act Alliance op om nog vandaag een extra inspanning te leveren. Met zuiver drinkwater moet vooreerst vermeden worden dat ze infecties oplopen met diarree en dehydratatie tot gevolg. Maar zelfs dan blijven ze kwetsbaar, getuige de cijfers over ondergewicht bij baby’s en kleuters waarvan de huidplooi niet meer verstrijkt wanneer die even wordt vastgehouden (de klassieke parameter voor een levensbedreigende uitdroging). De voorraden ORS (oral rehydratation salts) zijn in verschillende grote regio’s in Afrika al volledig opgebruikt, hoewel die voor de bedreigde kinderen een levensnoodzakelijke behandeling zijn. Vooral voor de levering van dit goedkope maar levensreddende geneesmiddel, doen wij dan ook een dringende oproep tot solidariteit.

Concreet zullen de fondsen aangewend worden om in Somalië kinderen te redden via scholen. De samenwerking met lokale partners daar is een garantie dat de hulp niet in handen komt van corrupte lieden.

Verwacht het vooral niet van anderen, want de rijke olielanden houden hun schatten voor zichzelf en Donald Trump (Amerika First!) verhoogt het budget voor defensie ten koste van besparingen in de ontwikkelingssamenwerking. Maar de Heer deed ons een formele belofte: “Wie een van deze kleintjes een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat hij een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden”(Mat. 11 vers 42).

Uw dringende hulp wordt verwacht op rekening BE37 0680 6690 1028 van Protestantse Solidariteit. Voor  een bedrag van € 40 per jaar kan een fiscaal attest worden bekomen.

Voor meer info: tel. 02-510 61 80 of info@protestantsesolidariteit.be

×Note: To download, click the button. If it doesn't work, right click, then click "Save Link As." Download only works if media is stored within this site. Download PDF
arrow