“Het werk van Ina wordt voortgezet”

Bijna 30 mensen luisterden aandachtig naar de uitleg die Ina Koeman als stadspredikant in Antwerpen gaf op 22 februari in de Sanderusstraat. Jantien van den Brink, voorzitster van de commissie stadspredikant, had net het kader geschetst  vanuit Korinthe 12 waarin de stadspredikant haar activiteiten een plaats geeft, complementair, in- en aanvullend aan het kerkzijn in de stad.

Het werkverslag biedt een inzicht en overzicht van de verschillende werkzaamheden die ds. Ina Koeman namens ons, als kerk en PSC,  realiseert. Vertaald in een Power Point Presentatie legde ze haar werk uit a.h.v. een collage van foto’s en teksten. Deze voerden ons langs de Jongerenwerking van het ACM, de werkgroep Stop Armoede nu, de BijbelBabbelgroep, het kerstkoor, Vrouwenhuis, de werkgroep ‘t Verzetje van het Open Huis, uitstappen  naar Permeke met de poëziegroep van het Open Huis en naar Hulst voor een ontmoeting met de vrouwenvereniging daar. In het gekleurde en diverse netwerk van de Stadspredikant loopt de rode draad van het presentie werk. De uitleg wat dat betekent vind je op bladzijde 11 van het werkverslag op papier dat je kunt opvragen via je kerk.

Deze uitleg werd op de achtergrond geïllustreerd door de foto’s van Jan Van Dijk, voormalig teamverantwoordelijke van het Open Huis. Hij ontpopt zich ondertussen als ‘straat ‘ fotograaf, met een grote betrokkenheid naar ‘2060.  Wij werden door deze exposure* en exposé meegenomen naar de kant van een samenleving waar mensen armgemaakt en armgeraakt zijn. Maar daar is HOOP nog steeds het ingrediënt om op te staan en het leven te vieren en samen in solidariteit te protesteren als dat niet lukt.

Tetty Rooze, commissie stadspredikant

Ik geloof er in dat dit echt mogelijk is….dat een echte dialoog, respect en solidariteit versterkt.’ (Ina, uit het werkverslag)

Enkele citaten, geplukt uit deze avond:

‘Mijn lievelingstaak? Naast deze mensen op de stoep staan.’ (Ina wijst lachend naar een foto van een man en een kind voor een muurschilderij van Suske en Wiske in de Seefhoek.)

‘Het is belangrijk, naast de mensen te staan en ze niet van bovenop te benaderen.’ (Antwoord van Sonja op de vraag van Ina: ‘Heeft de kerk een boodschap aan een wereld waarin verrechtsing en populisme de bovenhand voeren?’)

‘Hetgene wat jij doet sluit perfect aan aan de reformatie.’ (Petra)

‘Ik wist eigenlijk niet wat de stadspredikant doet. Nu ben ik volledig op de hoogte.’ (Nog eens Sonja)

‘Het werk van Ina wordt voortgezet.’ (Koen Kinsbergen, voorzitter PSC)

×Note: To download, click the button. If it doesn't work, right click, then click "Save Link As." Download only works if media is stored within this site. Download PDF
arrow