Pro-News 13 – Het godsdienstonderwijs in de scholen

De voorzitter aan het woord – De onvervangbare waarde van godsdienstonderwijs op school

Het godsdienstonderwijs onder druk

Verhalen die getuigen van geloof

Gedachtenuitwisseling: leren over godsdienst in de kerk of op school

Overpeinzingen

Mantels van licht: mode in de kerk

 

Op een gelukzalig eiland ontbreekt het de bewoners aan niets en heerst harmonie.

Het lijkt erop dat dit comfort alle levensbeschouwelijke vragen uit de weg ruimt, want het geloof is bijna verdwenen uit dit quasi-paradijs op aarde. De meeste tempels, kerken, moskeeën en gebedshuizen zijn herbestemd.

Toch blijft er een ongrijpbaar verlangen op het eiland.

Dat is wanneer de koning en zijn twee meest vertrouwde adviseurs, de wijze en de nar, elk een verontrustende droom hebben die hen uitnodigt om terug te keren naar God. Maar welke God is dit? De droom vermeldt het niet en deze benaming dekt veel verschillende waarheden op onze planeet.

Dus besluit de koning het grote godsdiensttoernooi te organiseren, waarbij 6 kampioenen van de 6 belangrijkste godsdiensten en levensbeschouwingen het tegen elkaar opnemen in de vorm van een jonge vertegenwoordiger (onder de 40, de bekende leeftijdsgrens voor jongeren in kerken): Islam, Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom en atheïsme nemen het tegen elkaar op in de vorm van presentaties. Het is een kans om elk van de grote tradities te ontdekken, om ze elkaar te laten bevragen en zelfs om de risico’s te ontdekken die inherent zijn aan religieuze excessen. Totdat de proef, vol valkuilen en uitdagingen, verandert in een broederlijke ontmoeting.

Dit verhaal viert onze verschillende overtuigingen en ons vermogen om (soms) een dialoog aan te gaan. Het herinnert ons er ook aan dat religie en haar onafscheidelijke tegenpool, atheïsme, universeel zijn en inherent aan de mensheid. Dat een leven zeker vollediger geleefd kan worden als we deze zoektocht naar zingeving omarmen. En dat religie het verdient om verkend te worden in een omgeving die bevorderlijk is voor discussie en ontmoeting.

Naar het boek: “De koning, de wijze en de nar” van ds. Shafique Keshavjee

 

Jean-Guillaume DeMailly

Verantwoordelijke Communicatie VPKB

arrow