Manieren om Oekraïense vluchtelingen bij hun aankomst in België te helpen

Federale meertalige info

https://info-ukraine.be/language_selection_page?destination=/homepage

 

Oekraïners krijgen tijdelijke bescherming als vluchteling wat betekend dat?

Aanmeldprocedure

Het registratiecentrum verhuist vanaf maandag (14/03/2022 – wordt voorbereid) naar Paleis 8 op de Heizel. De noodopvang zal niet daar zijn. De registratiecapaciteit wordt aanzienlijk opgeschaald. Het kabinet Mahdi bekijken verder ook nog andere manieren om registratie te faciliteren.

Er zal vanaf vandaag (10/03/2022) een document ‘registratie’ afgegeven worden door de DVZ om te bewijzen dat een persoon toch al bij de DVZ geregistreerd werd, maar nog geen attest tijdelijke bescherming heeft. Het is de bedoeling om in de Heizel wel onmiddellijk attesten tijdelijke bescherming af te leveren, zonder tussenstap. Deze tussenstap lijkt nu noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen al te registreren en een opvangplaats toe te wijzen.

Wat betreft de medische kosten bepaalt een omzendbrief van het RIZIV dat de betrokkene zich al met registratie DVZ kan inschrijven bij het ziekenfonds. De dekking van de medische kosten is retroactief tot de eerste dag van het kwartaal waarin de betrokkenen geregistreerd werd. De POD MI betaalt geen dringende medische hulp terug, maar OCMW’s zouden dus wel kunnen terugvorderen van ht RIZIV.

Beschermingsprocedure

Advocaten, sociaal werkers, vrijwilligers en particulieren worden ongetwijfeld geconfronteerd met vele vragen over de verschillende verblijfsmogelijkheden voor Oekraïense onderdanen, en erkende vluchtelingen die Oekraïne moesten ontvluchten.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wilt tegemoet komen aan de nood aan informatie over de verschillende verblijfsmogelijkheden voor Oekraïense onderdanen en de impact van tijdelijke bescherming op internationale bescherming. Kan je deze twee verschillende procedures combineren? Wat zijn de voordelen van tijdelijke bescherming tegenover internationale bescherming? Wat gebeurt er als je enkel internationale bescherming aanvraagt?

In deze nota proberen we antwoord te bieden op deze en gelijkaardige vragen. Verspreid deze nota gerust verder binnen je netwerk. Beschik je zelf over interessante aanvullende info? Zit je nog met vragen na het lezen van deze nota? Contacteer ons via info@vluchtelingenwerk.be of via 02-2254435 (bereikbaar op woensdag en vrijdag tussen 09:00 en 12:30).

Specifieke informatie over wonen

Lokale besturen zullen vanuit Vlaanderen €1000 ontvangen per gecreëerde opvangplaats. Naast particuliere gastvrijheid wordt sterk ingezet op collectieve (duurzamere) opvang vanuit lokale besturen. Woensdag zal vanuit Fedasil een platform online komen met per lokaal bestuur het aantal aangeboden individuele en collectieve plaatsen.

Diependaele zet daarnaast in op regelluw maken van een aantal aspecten (bv isolatienormen), leegstaande gebouwen van sociaal verhuurkantoren, aanpassen van kader voor bijwoonst en uitbreiden aanbod noodwoningen.

Inburgering

Tijdelijk ontheemden hebben recht op inburgering, ze zijn niet verplicht. Hun traject zal bestaan uit NT2 + MO + toeleiding naar werk door VDAB. Er is vandaag een overleg met de agentschappen over concrete invulling.

Het recht op equivalent leefloon, inschrijven mutualiteit en gezinsbijslag is nog onduidelijk.

 

Taskforces
  • Dit weekend werd een Vlaamse taskforce opgericht (geleid door Jeroen Windey, administrateur-generaal van Agentschap Binnenlands Bestuur). Deze dient voornamelijk om alle Vlaamse beleidsdomeinen te coördineren + als platform voor lokale besturen.
  • Samen met andere middenveldorganisaties hebben we structureel overleg met vertegenwoordigers uit de taskforce. Zo zorgen we ervoor dat aanbevelingen en bezorgdheden van het middenveld meegenomen worden in het Vlaamse beleid rond Oekraïners op de vlucht.

Vragen? Contacteer Nils Luyten (ORBIT – nils@orbitvzw.be) of Griet Jacques (Vluchtelingenwerk/ Gastvrij Netwerk – griet.jacques@vluchtelingenwerk.be)

 

 

Nederlandstalige Linken :

https://www.agii.be/nieuws/oekraine-verblijfsmogelijkheden-en-rechtspositie-in-belgie

https://vluchtelingenwerk.be/oekraine

https://www.orbitvzw.be/opvang-van-mensen-uit-oekraine-hoe-gaat-dat-dan/

arrow