Migratie

Migratie wereldwijd is een gegeven. In België, in Europa, in onze steden, dorpen én kerken zullen we daarmee moeten leren omgaan.  De gemeenten van de VPKB zullen misschien blijven bestaan dankzij mensen die naar het Noorden/Westen komen op zoek naar een (veilige) toekomst. Nieuwe leden, al of niet met vluchtervaringen en soms met een heel andere manier van geloven, melden zich ook in de VPKB aan. En zij komen niet als object van hulp (diaconie) maar als subject, medegelovige en medewerker onze gemeenten versterken. Daardoor worden gemeenten uitgenodigd om telkens opnieuw nieuwe manieren van kerkzijn te zoeken. Aangepast aan de tijd en aan de verschillende leden. Een boeiend proces, waarin we als Werkgroep graag in meedenken en -doen.

 

In Europees verband is migratie een onderwerp, dat tegenstand oproept. Het Europese beleid is erop gericht, migratie zoveel mogelijk te controleren en te beheersen. Daarbij worden vluchtelingen uit oorlogs- en conflictgebieden, klimaatvluchtelingen, vluchtelingen uit situaties van armoede en arbeidsmigranten al te vaak over één kam geschoren. Alle worden zij gezien als een bedreiging van onze Europese welvaartcultuur en geloof. Als MiSaG willen wij echter niet vergeten dat die Europese welvaart maar al te vaak gebouwd is op kolonisatie en uitbuiting van landen in het mondiale Zuiden. Mensen uit het Zuiden proberen een toekomstperspectief en veiligheid te vinden in Europa, vaak in landen waarmee zij vanwege het koloniale verleden een band hebben of voelen. Als gelovige mensen willen wij vluchtelingen en andere migranten niet zien als bedreiging, maar hen in de eerste plaats willen herkennen als onze zusters en broeders.

 

In België werken we, onder andere, samen met  ORBIT en met het oecumenisch netwerk christenen en migratie  AMOS. Op Europees niveau werken we samen met CCME en PICUM.

 

Links:

– Manieren om Oekraïense vluchtelingen bij hun aankomst in België te helpen

– https://www.myria.be

 https://www.orbitvzw.be/4-themas/rechtvaardig-migratiebeleid/

 https://vluchtelingenwerk.be/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/30/tom-naegels-schrijft-geschiedenis-van-de-migratie-in-belgie-hoo/

arrow