Samenleven

België is een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit. Dit is een gegeven waar je moeite mee kunt hebben of dat je als verrijking kunt zien. Ook als je er moeite mee hebt, blijft het nochtans een bestaande realiteit.

 

Als MiSaG willen wij mensen uit verschillende culturen in de eerste plaats zien als zusters en broeders. Wij willen een open oog hebben voor de waardevolle bijdragen uit andere culturen dan de onze, zonder te ontkennen dat samenleving in diversiteit lang niet altijd evident is. We verzetten ons nadrukkelijk tegen die krachten in onze samenleving, die groepen mensen uit elkaar proberen te spelen en die migranten vooral voorstellen als bedreiging.

 

Wij willen graag samen met mensen uit verschillende culturen zoeken naar vruchtbare wegen om van onze Belgische samenleving ook echt een samen-leving te maken. Daarbij is voor ons het woord van Jezus leidend: “ik was vreemdeling en je hebt mij opgenomen” en de woorden uit de Wet van Mozes: “Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.”

 

Links:

https://11.be/sites/default/files/2021-02/Other_Talk-attitudes-migratie-mediagebruik-jongeren.pdf

https://www.agii.be/migratiemaatschappij-20-stemmen-over-samenleven-in-diversiteit

https://www.orbitvzw.be/nieuwe-handleiding-voor-vormingswerkers-als-doelwit-krachtig-omgaan-met-racisme/

https://www.orbitvzw.be/orbit-kwaliteitsnota-bondgenotenstrategie/

https://www.orbitvzw.be/4-themas/effectieve-aanpak-van-racisme/

https://www.orbitvzw.be/4-themas/samenwerking-in-diversiteit/

https://www.woninggezocht.be/

https://www.orbitvzw.be/orbit-trekt-mee-alarmbel-over-hervorming-sociaal-woonbeleid/

https://www.orbitvzw.be/project-covid-preventie-vaccinatie/

arrow