Geloven

Als Christenen noemen we onze God soms Vader of Nabije, Joodse medegelovigen spreken zijn naam niet uit, Islamietische medegelovigen noemen hun God Allerhoogste… Allemaal anders. En toch één God. Een God die “troont in den Hoge”, maar zich bekommert om mensen. Die daardoor dichtbij komt. Die wij ook herkennen in mensen die vanuit andere delen naar ons land toekomen, op de vlucht voor oorlog, klimaatverandering of armoede. Mensen die zoals wij allemaal een plek onder de zon zoeken, en die wij als gelovige mensen in de eerste plaats willen herkennen als onze zusters en broeders.

 

Als MiSaG stimuleren wij ook interlevensbeschouwelijke dialoog en zoeken op die manier verbinding met mensen met andere geloofs- of levensovertuigingen. Niet om te overtuigen, maar om te getuigen dat geloven ons samenleven te goede komt. Respectvol en liefdevol ontdekken we als gelovigen samen welke samenleving we willen. En daaraan werken we dan met elkaar.

 

Van hieruit willen we ook gemeenten binnen de VPKB van dienst zijn, bijvoorbeeld in de liturgie. Zo verzorgde de werkgroep MiSaG preekschetsen en liturgisch materiaal voor de Internationale Vluchtelingendag op 20 juni 2021. Dit vindt u op Wereldvluchtelingendag 2021.

 

In november 2021 gaf Derk Stegeman een lezing onder de titel ‘Groen is de kleur van de hoop’. Pleidooi voor een profetische kerk‘.Hoewel die behartenswaardige lezing vanuit een Nederlandse context is geschreven, is die ook zeker relevant voor de situatie in Belgiê.

 

Links:

https://nl.protestant.link/migratie-samen-leven-en-geloven-doordenkertje/

https://www.orbitvzw.be/4-themas/interlevensbeschouwelijke-ontmoeting/

https://ccme.eu/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-20_Mapping-Migration3-2020-PDF-FINAL.pdf

arrow