Huizen van Hoop/Maisons d’Espoir

De projectgroep ‘Huizen van Hoop’ is een VPKB-breed diaconaal initiatief. Via de projectgroep ‘Huizen van Hoop/Maisons d’Espoir’ moedigen we kerken aan pas erkende vluchtelingen/migranten zonder netwerk te ondersteunen bij het vinden van een thuis (psychisch en qua huisvesting, werk, onderwijs enz.)

Natuurlijk hoort daarbij, om in te burgeren, het leren van de taal en cultuur, het krijgen van toegang tot gezondheidszorg en vorming. Hiervoor kan door de kerken en hun vrijwilligersgroepen meestal beroep gedaan worden op de diverse lokale, regionale instanties die hiervoor instaan. Maar we stellen vast dat vluchtelingen en andere nieuwkomers ook op zoek zijn naar een spiritueel thuis, sociale verbondenheid, een netwerk van nieuwe vrienden en kennissen om zicht echt veilig en thuis te voelen via stappen van wederkerige integratie.

Kerken worden aangemoedigd die integratie te versterken door ontmoetingen binnen en buiten de kerk waarin de samenwerking rond de vragen van nieuwkomers en hun buren centraal staan. Aan de andere kant bieden we kerken een platvorm om hun ervaringen, succes, vragen en hoofdbrekers te delen. Uit onze ervaringen met het project Humanitaire Corridor stellen we vast dat betaalbare en kwalitatieve huisvesting vinden niet evident is.

 

Contact:

Tetty Rooze: tettyrooze@gmail.com

arrow