Laten wij bidden

Laten wij bidden

om echt te zijn in onze gevoelens,

ons niet te verschuilen

achter mooie woorden

en krasse uitspraken,

niet anderen te veroordelen

en anderen niet te dwingen

tot een schijnvreugde.

Dat wij vreugde en verdriet

met elkaar delen zullen,

om in dit korte

en bedreigde heden

warmte te vinden en te geven

en zo de voetsporen

van die God te ontdekken

die ons nabij is gekomen

op aarde

en ons leven deelt.

Zo bidden wij – Heer, hoor ons.

(uit: Dick van Kampen, Lachen en huilen: Bijbelverhalen over vreugde en verdriet)

arrow