Licht in onze ogen

De dominee zonder kerkgangers, de presentator zonder publiek, de buschauffeur zonder reizigers, de leerkracht zonder fysieke klas, de restauranteigenaar zonder gasten: ze hebben allemaal een bewogen coronajaar achter de rug.

Maar wat te zeggen over de arts, verpleger en mantelzorger en meer nog over de getroffenen en de nabestaanden van de slachtoffers?

We zijn door een diep dal gegaan.

Het wordt ook geen Kerst zoals andere jaren. Het aantal Covid 19 besmettingen daalt weer lichtjes, maar we moeten heel erg op onze hoede blijven voor dit virus.

Er is wel licht aan het einde van de tunnel door de vaccins die op relatief korte termijn in het vooruitzicht worden gesteld. Maar het zal de winter nog wel duren.

Waar velen zich het meeste zorgen om maken is met hoeveel mensen je dit jaar Kerstmis mag vieren of uit eten mag gaan. Of hoe we dit jaar aan kerstversiering en lichtjes zullen geraken. Meer dan over het feest zelf is dit het gespreksonderwerp nr. 1. Maar misschien is deze Advents- en Kersttijd toch de gelegenheid om meer dan anders de tijd te nemen om stil te staan bij de kern en de glans van ons leven en niet vooruit te lopen op de tijd na corona en risico’s te nemen op een derde golf.

Kerst, hét feest van het Licht en de Liefde, zo mooi verwoord in het lied ‘Licht in onze ogen’.

De tekst van dit mooie adventslied legt in strofes de verbinding met de verschillende zondagen van Advent. In de eerste twee strofen worden de namen gebruikt waarmee God wordt aangeroepen: Redder uit de nacht. Trooster van mensen. Herder, Licht. Bloesem in de winter, roze dageraad.

Die prachtige namen worden gevolgd door drie maal de bede om ontferming: Heer ontferm u, Christus ontferm en Heer ontferm u.

De eerste twee strofen zijn duidelijk geïnspireerd door de oproep tot God:

Wek op uw macht, o God, en kom naar ons toe, red ons uit de gevaren die wij zelf ontketend hebben en houd om ons heen uw beschermende handen.

De derde strofe spreekt over God als Herder net als in Psalm 80: ‘Hoor ons, herder van Israël, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.’

Strofe vier sluit aan bij de derde Adventszondag. Die zondag heeft de naam Gaudete! (= verblijdt u) en heeft als liturgische kleur roze. Het is de kleur van het licht dat komen gaat en al even door het paars breekt.

Strofe vijf houdt verband met de vierde zondag van Advent, ontleend aan Jesaja 45:8 ‘Regen uw gerechtigheid’. De laatste zin verwijst naar Psalm 85:10-12: ‘Tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat.’

Dit zijn als muziek in de oren klinkende woorden juist in deze onzekere tijd waarin we uitkomst verwachten niet slechts uit de corona crisis maar ver daarbovenuit voor ons leven en samenleven in een nieuwe en betere toekomst.

Ik wens u allen een gezegende advent vol verwachting naar het Licht van Kerst op al uw wegen.

 

Ds. Marc Loos

 

Licht in onze ogen,

redder uit de nacht,

geldt uw mededogen

nog wie U verwacht?

Als der mensen trooster

roepen wij U aan:

noem de namelozen

met een nieuwe naam!

Herder, wil behoeden,

wie in ’t duister valt.

Keer hun lot ten goede,

licht dat stralen zal!

Bloesem in de winter,

roze dageraad,

wees ons teken dat de

zon verschijnen gaat!

Regen uw gerechtigheid

en bevrucht de aard,

tot de trouw ontkiemt en

vrede bloeien gaat!

Kyrie eleison,

dat Gij u erbarmt,

onze kille koude

met uw licht verwarmt!

Christe eleison,

nog is niet verstomd

ons verlangend roepen

dat Gij spoedig komt!

Kyrie eleison,

wees genadig, Heer!

Breng ons naar de morgen

wacht niet langer meer!

SYTZE DE VRIES

LIED 463

arrow