INFO-FINANCÏEN “SPECIAAL VOOR VLAANDEREN”

Vlaanderen: 100% digitalisering Februari 2023

Zoals u weet, heeft de Vlaamse regering eind 2022 belangrijke besluiten genomen: het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen en het decreet over de organisatie en werking van de erkende erediensten.  In dit kader, was het ook voorzien om een besluit goed te keuren die de wijze van communicatie tussen de besturen van de erediensten (BE) {=kerkbesturen}, het representatief orgaan (RO) en de toezichthoudende overheden (grondig) zou aanpassen. Hierbij vindt u een link naar dit besluit: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/besluit-vlaamse-regering-communicatie-erediensten

Digitaal Loket of ReligioPoint

Vanaf 1 februari 2023, moeten alle documenten zonder uitzondering digitaal worden doorgestuurd.   Daartoe heeft ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) een “digitaal loket” (website) opgezet.   Het is belangrijk op te merken dat de software ReligioPoint wordt ook aanvaard als uitwisselingsplatform.  Kerkgemeenten die deze software (communicatieversie van ReligioSoft) reeds gebruiken, kunnen deze blijven gebruiken zonder dat zij zich moeten inloggen op het digitale loket

Welke communicatie concreet?
 •     Insturen financiële documenten (meerjarenplan, jaarrekening, budget) door BE aan financierende overheid en Vlaamse Regering.
 •     Insturen van notulen van vergaderingen van het bestuursorgaan (verplicht 4X/jaar)
 •     Verkiezingen (april/mei 2023):
 •     Mandaten ingeven
 •     Notulen insturen die aangeven dat verkiezingen gehouden zijn
 •     Wijziging van mandaten en bedienaren*: telkens er wijzigingen zijn
 •     Briefwisseling in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht
 •     Erkenningsaanvragen/aanvragen gebiedswijziging, samenvoeging, naamswijziging, enz.     (Meer voor representatief orgaan)
 •     Briefwisseling in het kader van een bepaald dossier

*Het nieuwe decreet voorziet om alle persoonlijke gegevens van de bedienaar van de eredienst te vermelden en te actualiseren.

 

Eerste aanmelding loket?
 • Een wettelijke vertegenwoordiger per kerk gaat aangeduid moeten worden.  De lokale beheerder voorziet dan toegang aan collega bestuursleden.
 • Het Rijksregisternummer van die persoon gaat dus in de loop van de volgende maanden opgevraagd worden (Zij gaan ervan uit dat de KBO niet altijd up-to-date is.)
ABB geplande schema:

Bij ABB, beseffen zij dat dit een grote verandering is voor een aantal kerken.  Er zijn dus verschillende communicatie- en opleidingsmomenten gepland voor een goede kennismaking met het Digitaal Loket.

 • Nov 2022:     Mailing naar alle geloofsgemeenschappen over decreet, website en aankondiging ondersteuning.
 • Dec 2022:     Aanbod Fysieke en/of Digitale Loketcafés/ Mailing naar alle provincies en lokale besturen
 •  Jan 2023:     Mailing met animatiefilmpjes/ Start Fysieke en Digitale Loketcafés
 •  Feb 2023:     Reminder naar geloofsgemeenschappen/Reminder naar provincies en lokale besturen

 

Test met aantal geloofsgemeenschappen – Vrije Oproep

Per eredienst is er één of een paar “pilootbesturen” aangeduid.  Hierbij wordt er een infosessie voorzien op 7 november.  De kerk in kwestie mag dan aan de slag met het Digitale Loket en heeft tweewekelijks de mogelijkheid om tijdens een overleg van één uur feedback te geven. Tevens geniet ze ook van ondersteuning in dit traject.
Interesse ? Gelieve om mij zo snel mogelijk een seintje te geven.

 

Voordelen voor de geloofsgemeenschap
 •     Één keer inzenden: ABB zorgt ervoor dat het document terechtkomt bij de juiste ontvangers
 •     Vrij om je verplichtingen digitaal te vervullen via ReligioPoint of het Loket
 •     Voor Internetgebruikers, eenvoudig gebruik van het platform (Digitaal Loket).
 •     Eenvoudige manier om de (nieuwe) decretale verplichtingen te vervullen
 •     Handleiding en filmpjes worden voorzien

 

En nu ?
 •    Wachten op de mailing van ABB en uitnodiging tot opleidingsmomenten
 •    De taakverdeling binnen de Raad van Bestuur al bepalen?  Eveneens al eventuele specifieke behoeften.

Al een paar vragen?  Stuur ze gerust naar xavier.moser@protestant.link

arrow