Adventsactie: Protestantse Solidariteit plant bossen in Congo en Rwanda

AGRO-ECOLOGIE IS DE HOOP VOOR ONZE PLANEET

Wij behoren tot de Verenigde Protestantse Kerk in België en willen nadenken over onze verantwoordelijkheid als religieuze gemeenschap in de strijd tegen de opwarming van het klimaat.

Ondanksalle inspanningen die over dehele wereld geleverd worden in de strijd tegen de ontbossing, ondervinden de steden en plattelandsgebieden in Afrika de zware gevolgen van de klimaatverandering.

Zwerflandbouw, waarbij bosterrein wordt afgebrand voor landbouw en jacht, en de ongecontroleerde boskap voor de productie van houtskool, zijn enkele van de voornaamste oorzaken van de grootschalige ontbossing in de plattelandsgebieden. Dit heeft natuurlijk desastreuse gevolgen voor het milieu en voor het dagelijks leven van de bevolking.

Daarom hebben de VPKB en Protestantse Solidariteit besloten om twee partners, waaronder de EPR in Rwanda (Église Presbytérienne au Rwanda) en de CBCO (Communauté Baptiste du Congo) in het westen van de Democratische Republiek Congo, te ondersteunen. Het doel is om het duurzaam beheer van bossen en de biodiversiteit te bevorderen door agrobosbouw en herbebossing, om zo de ontbossing en de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan.

Als Protestantse Solidariteit willen wij actie ondernemen en daarvoor hebben wij u,

uw steun en uw vrijgevigheid nodig!

Solidair met DE BEVOLKING IN RWANDA EN DE DEM. REP. CONGO in het beschermen van de Schepping

U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het : u doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.

U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed.

Psalm 65 vs. 10-12 (NBV)

 

In Musha, in Rwanda, ondersteunen we een agro-ecologisch project met een bomenkwekerij van fruitbomen en andere boomsoorten met een irrigatiesysteem op zonne-energie. Het project wordt uitgevoerd door jongeren en vrouwen die zich toeleggen op de boomkwekerij en ecologische groenteteelt.

Sprekend over het respect van de Schepping vertelt de Talmoed :

 Eens voerde God Adam, de eerste mens, langs de bomen van de tuin van Eden.

“Zie hoe schitterend ze zijn geschapen”, zei Hij.

“Zorg goed voor hen, want als je Mijn Schepping verwaarloost,

is er niemand na jou die het verloren gegane kan herstellen”. *

* Dit is een midrash die commentaar geeft op het boek Qohelet (Prediker).

 

In de boomkwekerij worden 50.000 agro- woudbomen en fruitbomen gekweekt, die verdeeld worden onder de lokale gemeenschap. Agro-woudbomen zoals onder andere grevillea’s en calliandra’s en fruitbomen zoals maracuja’s, pruimelaars, appelsienbomen en avocadobooms worden er gekweekt.

Daarnaast worden religieuze en lokale autoriteiten, leerkrachten, gemeenteleden en scholieren gesensibiliseerd over de klimaatverandering om hen aan te moedigen bomen aan te planten en zo de bosdegradatie te bestrijden.

Bomen aanplanten, en a fortiori bossen, is een investering op lange termijn en symboliseert ook hoop. Dit vergt natuurlijk inspanningen en kosten en de nodige doordachtheid om strategisch te handelen. Achter elke geplante boom schuilt vastberadenheid, menselijk handelen en ook de wil om de projecten tot een succesvol einde te brengen.

 

Om onze acties te steunen

storting op het bankrekeningnummer van protestantse solidariteit BE37 0680 6690 1028

met mededeling : “LATEN WE DE SCHEPPING BESCHERMEN”

Voor alle giften van 40€ en meer- geldig voor alle projecten- heeft u recht op een belastingvermindering van 45%

op het geschonken bedrag. Bijvoorbeeld; een gift van van 50€ kost u in feite maar 27,50€. U recupereert het volgende jaar 22.50€.

arrow