Gebed op zaterdag 7 november – 9:30

Ik vraag me soms af Heer, wat u zou doen
als u vandaag zou rondlopen op de aarde, zomaar onder ons.
Zou u net als toen mensen beter maken,

hen genezen van Covid, van kanker,

zou u vandaag de beurzen omkeren, of pleiten voor het kwijtschelden van staatsschulden.

Zou u zich aanmelden als vrijwilliger in een woonzorgcentrum of in een ziekenhuis

of opduiken in een televisieprogramma als specialist die vertelt waar het heen moet met onze wereld.
Zou u een influencer zijn met vele volgers of zouden mensen u beschimpen op sociale media?
Waar zouden we u vinden?

In de lege kerken, tijdens onze onlinediensten, ’s nachts bij daklozen of bij wie rouwen?
We zouden zoveel plaatsen kunnen noemen waar u naar toe zou kunnen gaan,

waar mensen u verwachten,

plaatsen dichtbij en ver weg waar zij nood hebben aan kracht, troost, bevrijding en genezing,

mensen die ons na staan of onbekenden waarvan hun leed ook ons raakt.

Natuurlijk weten we wel dat u daar bent

en dat u ons in vertrouwen hebt genomen om uw werk verder te zetten

om als Kerk, als gemeente zorg te dragen voor uw wereld, voor uw mensen, ons toevertrouwd.

En toch, neem het ons niet kwalijk als we aarzelen,

dat onze angst om te verliezen wat we hebben,

zich vertaalt in traagheid, maar behoed ons voor onverschilligheid.

Daarom bidden wij als kerk,

juist nu we niet fysiek kunnen samenkomen,

dat uw woorden en verhalen ons mogen inspireren om aan het werk te gaan,

om elk op zijn plaats de gaven, van u ontvangen, in te zetten,

in uw voetsporen te gaan en met toewijding en zorg in uw dienst te staan,

opdat allen mogen leven,

overvloedig.

Amen

 

Ds. Eefje van der Linden (Aalmoezenier NL van de Synodevergadering 2019-2020)

 

Beeld : pixabay

Gebed in het Frans op zaterdag 7 november – 9:30

Gebed in het Nederlands op zondag 8 november – 9:30

Gebed in het Frans op zondag 8 november – 9:30

arrow