Gebed op zondag 8 november – 9:30

Eeuwige,

God van verbondenheid,

wat is het moeilijk geworden in deze coronatijden

om verbondenheid te blijven ervaren.

Er is weer zoveel wat niet meer kan, niet meer mag

en we willen hierin onze verantwoordelijkheid dragen.

Maar dat werpt ons zo terug op onszelf.

Op onze bubbel, op onze eenzaamheid.

Heer van alle leven, wij weten dat U liefdevol bent en trouw.

Nu we zo verlangen naar leven in uitzicht en vrijheid,

doe ons opademen op het ritme van uw liefde, uw trouw, uw geduld.

Ontferm U over ons en wees ons nabij.

 

Wij bidden voor onze samenleving, ons land dat zucht, gebukt onder een ziekte.

Geef wijsheid aan haar leiders, geduld aan burgers,

Wij bidden voor uw wereld, die nu verbonden is in deze beproeving.

Laat uw liefde uw schepping omarmen.

Ga met uw Geest als troostende nabijheid

door de huizen en appartementsblokken,

door ziekenhuiskamers en gevangeniscellen,

langs gesloten centra en door de straten,

overal waar wij mensen zijn, rijk en arm, gezond of ziek, samen of alleen.

Draag en sterk in het bijzonder hen die in de frontlinie staan van het gevecht tegen de pandemie,

de zorgverleners, schoonmakers, ondersteunend personeel,

dokters en helpers, professionelen en vele vrijwilligers en mantelzorgers.

Wees met al diegenen die ziek zijn of iemand verloren en met hen die nog lang moeten revalideren.

We denken ook aan onze vele duizenden medemensen die geen kot hebben om in te blijven,

voor wie nergens toegang en opvang is door de drempels en muren die worden opgeworpen.

Genadige God, ontferm U over uw mensheid,

in al haar gebrokenheid en in haar onwil om de door U gegeven verbondenheid hoog te houden.

 

Wij bidden voor uw Kerk, die mee onder dit alles lijdt.

Geef haar de wijsheid om mensen tot steun te zijn, om uw liefde door te geven

en om wegen te zoeken om mensen te verbinden met elkaar,

Geef haar zo de genade om Uw Naam hoog te houden.

Bewaar Uw Kerk over de hele wereld,

onze zusterkerken in centraal en zuidelijk Afrika met wie wij ons bijzonder solidair hebben verklaard,

zusters en broeders in landen waar zij vervolgd en bedreigd worden,

en in ons rijke Europa waar Uw liefde lijkt te verdwijnen onder angst, eigenbelang en polarisatie.

Bewaar onze Verenigde Protestantse Kerk in België en al haar gemeentes en werkingen,

ieder die daar werkzaam is, vrijgesteld en vrijwillig, op welke plek dan ook, zichtbaar en onzichtbaar,

en ook haar Synodale Raad, werkgroepen en commissies.

Ook als Verenigde Protestantse Kerk in België zoeken we met vallen en opstaan de verbondenheid in de navolging van onze Heer Jezus.

Dit weekend zouden wij in dit kerkverband samen besproken hebben

waar we nu staan, wat gedaan is en waar we naartoe willen als eigentijdse kerk.

Heer van de Kerk, mag, ook als we niet kunnen vergaderen,

de beweging van Uw Geest toch vooral voortgang vinden onder ons.

En wees nu hier bij ons, in de stilte, in ons gemis van het vele dat wegvalt.

Dat wij in alle verscheidenheid en in weerwil van wat ons uiteendrijft

ons toch betrokken blijven voelen bij elkaar,

dat wij voor elkaar en onze taken blijven instaan,

ieder op onze eigen plek die U ons geschonken heeft.

Wij bidden daarbij om het profetisch inzicht

dat het schijnbaar overbodige het strikt noodzakelijke is,

dat alles van waarde weerloos is,

dat wie nutteloos ongezien aan de rand staat gezien mag worden

en dat wie essentieel genoemd wordt

weet mag hebben van het overbodige, het weerloze, het nutteloze.

Dat is wat U ons leerde. Hoe U ons voorging. Hoe U ons hart raakte.

 

God van de Kerk en van de wereld,

Uw werk hangt niet af van onze vergaderingen of inspanningen.

Schenk ons, de zegen van Uw hand te blijven ervaren, daar waar we zijn en in het werk van elkaar.

Bevestig het werk van onze handen, het werk van ieders handen, bevestig dat.

Geraakt door uw liefde, gedragen door uw geduld, uw trouw,

hopen we als Kerk kwetsbaar en volhardend present te blijven in deze wereld

versplinterd door afstand

tastend naar nabijheid,

zoekend naar Liefde.

 

Eeuwige God van liefde, Heer van alle leven, Vader van verbondenheid,

verbind ons samen met U en wees ieder van ons nabij

om Christus’ wil,

amen.

 

Ds. Petra Schipper (Stadspredikante Antwerpen)

Ds. Edwin Delen (Verantwoordelijke Ambten NL)

 

Beeld : pixabay

 

Gebed in het Frans op zaterdag 7 november – 9:30

Gebed in het Nederlands op zaterdag 7 november – 9:30

Gebed in het Frans op zondag 8 november – 9:30

 

arrow