St-Julianuskapel Mechelen-Noord 725 jaar

De St-Julianus- of Gasthuiskapel, waarin onze gemeenschap sinds haar wederopstanding in 1844 kerkt, wordt 725 (!) jaar oud. En dat willen we natuurlijk op gepaste wijze vieren, op zondag 7 oktober om 15 uur met een viering met aansluitend een receptie in het Stadhuis van Mechelen, aangeboden door het stadsbestuur. Ook uw aanwezigheid zouden we echt op prijs stellen.

Namens kerkenraad en bestuursraad,

ds J.H. Brouwer

Partner, kinderen en vrienden zijn welkom.
arrow