Onbehagen vandaag

LopendVuur

Paul Verhaeghe & Dominique Willaert

Onbehagen vandaag

woensdag, 15 mei, 20 u. Blaisantkerk, Gent

 

Psychoanalyticus Paul Verhaeghe en gewezen artistiek leider van Victoria Deluxe Dominique Willaert zijn te gast over ‘Onbehagen vandaag‘. Na een inleidende lezing gaan Verhaeghe met Willaert en met het publiek in gesprek.
Waarvandaan komt het wijd verspreide maatschappelijk onbehagen en kunnen we het ten goede keren? Binnenkort zijn er verkiezingen. Roepen die niet een fundamentele discussie op over het soort samenleving dat we willen?

Er is alom onbehagen in de samenleving. Zo kan ‘het’ niet verder! Men voelt zich niet gehoord of vertegenwoordigd. ‘Het’ moet veranderen. Maar onze kijk op de oorzaken en bijgevolg op de oplossingen verschilt. De tegengestellingen laten geen ruimte voor toenadering. Zo ontstaat  ‘polarisatie’. De leegloop van het centrum en de groeiende aantrekkingskracht van de linker- en de rechterflank zorgen voor politieke versplintering. Dat laatste bedreigt democratische besluitvorming.

Maar de huidige polarisatie is veeleer een deel van het probleem dan van de oplossing.

Maar waar komt ze vandaan? Hoe kon het zover komen? Kunnen we het tij keren ten gunste van het algemeen belang?

Over deze vragen gaan Paul Verhaeghe en Dominique Willaert, elk vanuit hun specifieke achtergrond, met elkaar en met het publiek in gesprek. Antoinette Van Mossevelde modereert .

Paul Verhaeghe is emeritus hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de UGent. In zijn publicaties en in het publieke debat stelt hij zich kritisch op tegenover de uitwassen onze neoliberale samenleving. Zijn laatste boek is  “Onbehagen” (2023).
Dominique Willaert is theater- en documentairemaker, columnist en essayist. Voormalig artistiek leider van Victoria Deluxe. Zijn werk neemt het op voor wie kopje onder gaan en zoekt een verbeeldend en politiserend breekijzer om hun situatie te verbeteren. Laatste publicaties: “Dansen op een ziedende vulkaan “(2022) , en “Niet alles, maar veel begint bij luisteren” ( 2023).

Antoinette Van Mossevelde zal het gesprek in goede banen leiden.

 

woensdag 15 mei, 20u

Blaisantkerk, Blaisantvest 31, Gent

toegangsprijs : 10 euro, studenten en kansentarief : 7 euro.

LopendVuur is een samenwerkingsverband van het dekenaat Gent, de Protestantse Rabotkerk, Dominicus Gent, Effata Gent.

arrow