Uitnodiging Inzegening – bevestiging Harry Sinnaghel

De kerkenraad van de Protestantse Kerk te Denderleeuw nodigt u hierbij van harte uit de dienst bij te wonen waarin de heer HARRY SINNAGHEL zal worden ingezegend tot predikant van de Verenigde Protestantse Kerk in België, en daarna bevestigd als predikant van de gemeente Denderleeuw.

De dienst zal worden geleid door ds. P. Smits terwijl de inzegening en de bevestiging gebeurt door ds. S. Fuite, voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België.

De plechtigheid vindt plaats op zondag 7 oktober 2018 om 15.00 uur in de Protestantse Kerk, Koningin Astridstraat 25 te Denderleeuw.

Aansluitend aan de dienst wordt u een receptie aangeboden waar u de nieuwe predikant kunt gelukwensen.

Gelieve uw komst te melden en het aantal personen mee te delen.
Dat kan via email naar j.dhoe(at)telenet.be
Predikanten worden verzocht hun toga mee te brengen.

Uinodiging Inzeging Harry Sinnaghel

arrow