Scheppingsperiode – Boomplanting – AFGELAST

De Werkgroep Kerk in de Samenleving ( KidS) organiseert een boomplanting.

Ecokerk ( www.Ecokerk.be) nam het initiatief van deze bijzondere boomplantactie in Vlaanderen en als VPKB nemen wij daaraan- op bescheiden wijze- deel. De plaatselijke kerken zijn al eerder geinformeerd over deze actie om een fruit-of vruchtboom te planten .

Deze boomplantactie vindt plaats vijf jaar na de ingrijpende Klimaat Akkoorden in Parijs in 2015, die de basis werden voor wereldwijde groene deals.

 

“Met deze boomplantactie wordt symbolisch uitdrukking gegeven om de “ ecologische bekering” ernstig te nemen en om “ integrale ecologie”  als basis te nemen van ons in onze kerkdiensten, in onze woorden en daden”. Ieder individueel en samen als Kerk zijn wij geroepen om zorg te dragen voor de Schepping. (Uit de Handreiking voor Scheppingszondag, 6 september 2020).

 

Op Woensdag, 27 oktober 2020 om 12 uur zal in de tuin van Het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, een appelaar gepland worden door de Synodevoorzitter. Er wordt een bordje bij geplaatst met de volgende tekst: ” De aarde is gemeenschappelijk erfgoed, waardoor de vruchten allen ten goede komen” . ( Laudate Si’)

Er vindt een  korte ceremonie plaats, waarbij de Synodevoorzitter, ds. Steven Fuite,  is uitnodigd om de boom te planten en daarnaast ook een kort woordje te spreken. De ceremonie zal ongeveer 20 minuten duren en wordt afgesloten met een drankje.  Geinteresseerden zijn welkom.

Info en contact KidS:

Greet Heslinga ( greetheslinga@skynet.be)

Beeld : pixabay

arrow