Nationale eredienst inzegening van proponenten

De Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België nodigt u uit voor de eredienst met inzegening in het ambt van diaken-pionier en met inzegening in het predikambt en opname in het predikantencorps

 

Zondag 2 juni om 15 uur in

de protestantse kerk te Boechout

Appelkantstraat 2, 2530 Boechout

 

Worden ingezegend in het predikambt

Bram Meertens

Florian Gonzalez

Stephen Pitt

  

Worden ingezegend in het ambt van diaken-pionier:

Andries Boekhout

Ernst van Velzen

 

Met het oog op de organisatie van de receptie, verzoeken wij u om uw aanwezigheid vóór 23 mei te bevestigen per mail aan: bureau@protestant.link

arrow