Klimaatmars

Vrijdag, 15 maart zijn er wereldwijde klimaatakties.
De VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving roept iedereen op om mee te doen! Jongeren, ouderen, ouders, grootouders…
Hiermee sluit zij aan bij de oproep van Ecokerk en 90 organisaties in België.

Door mee te lopen met de klimaatmars willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden.

Op verschillende plaatsen zijn er klimaatmarsen en/of -akties

In Brussel om 13.30-15.30 uur.

Het zou fijn zijn om zoveel mogelijk als gelovigen (VPKB- ers) samen te lopen.

Een voorstel voor een gezamenlijke slogan:

“Wij betogen niet, maar staan wèl op voor het klimaat”

Verzamelen aan het Noord Station om 13.30 uur.

Houd de website van VPKB; www.protestant.link in het oog of www.ecokerk.be

Contact: Greet Heslinga (email: greetheslinga(at)skynet.be)

arrow