Diensten voor jongeren: SPJ en ProJop

SPJ: Was da?

SPJ staat voor Service Protestant de la Jeunesse – de (Franstalige) Protestantse Jeugddienst

SPJ is een platform voor ontmoetingen, delen en uitwisseling gericht op het organiseren van activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van jongeren wil aanmoedigen en bevorderen. SPJ moedigt jongeren aan hun verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen en wil hun gevoel voor burgerzin aanwakkeren.

Bovendien wil SPJ, met respect voor ieders overtuiging, doen nadenken over de boodschap en de grondbeginselen van het protestantisme (respect voor de mens – vrij onderzoek – persoonlijk engagement…). SPJ wil ook de kracht van de verschillende plaatselijke groepen bundelen om nieuwe interlokale en interregionale activiteiten op poten te zetten.

SPJ streeft haar doelstellingen na via drie belangrijke werkgebieden: animatie (vakantieverblijven, reizen, speelweekends…), opleiding (animatorenattesten, vakantiecentra en korte opleidingscursussen…) en internationaal vrijwilligerswerk.

 

SPJ in lockdown

De tijd gaat voorbij en niets lijkt te veranderen: dit is de droevige samenvatting van dit jaar in lockdown. Op dit moment heeft SPJ haar normale activiteiten nog niet kunnen hervatten. Maar dat betekent niet dat wij bij de pakken zijn blijven zitten! Rekening houdend met de verschillende protocollen hebben wij getracht zo goed mogelijk aan de behoeften van de jongeren tegemoet te komen.

 

Animatie

Zodra de sluiting van de scholen werd aangekondigd, een jaar geleden, hebben wij jongeren online-activiteiten aangeboden: dit is het project “De antivirus (t)huisactiviteiten”.

Het doel was tweeledig:

  • Groepsactiviteiten (quizzen, avondevenementen, creatieve workshops…) aanbieden voor de jongeren (hoofdzakelijk 8-13-jarigen);
  • En hierdoor tegelijk de ouders te ontlasten, die vaak moeten telewerken terwijl de kinderen thuis zijn.

Het succes was een beetje een verrassing, maar het bewijst dat de vraag reëel was. In samenwerking met andere verenigingen hebben wij zelfs doe-bladen van op afstand gepubliceerd.

Met de heropening van de scholen en het afstandsonderwijs is de vraag naar online animatie afgenomen. We blijven animatie op aanvraag plannen, maar we kijken ernaar uit om weer fysieke animatie te verzorgen.

Het goede nieuws is dat we dit jaar zomerkampen kunnen aanbieden voor kinderen van 4 tot 18 jaar!

 

Vrijwilligerswerk

Dit is misschien de sector die het minst door de crisis is getroffen. We mochten 12 jonge Europeanen verwelkomen. Ondanks de verplichte tests en coronamaatregelen konden zij naar ons land reizen om aan een partnerproject te werken. Natuurlijk staan zij voor extra uitdagingen. Voor elk project zijn er veiligheidsvoorschriften, wat, naast de taalbarrière, het werk nog moeilijker maakt.

Bovendien worden de regelmatige bijeenkomsten, die hen normaliter in staat moeten stellen elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen, virtueel gehouden. Een ingewikkelde aanpassing, maar wel een die hen in staat stelt te blijven voortwerken! Proficiat aan al deze jongeren voor hun inzet!

 

Opleiding

De opleiding van animatoren van vakantiecentra is zwaar getroffen door de lockdown. Zonder de mogelijkheid van een opleiding ter plekke (verplicht en dus noodzakelijk voor de pedagogische samenhang), hadden wij geen andere keuze dan de sessies te annuleren. Gelukkig mochten wij met Pasen een deel van de pedagogische inhoud via videoconferentie geven. Hierdoor konden de jonge stagiairs hun opleiding weer op de rails krijgen. Het moet voor hen mogelijk zijn de opleiding deze zomer af te ronden, in een vakantieresidentie.

Sinds dit jaar bieden wij ook EHBO-opleidingen aan, dankzij het Rode Kruis. Alle informatie is beschikbaar op onze FB pagina of op onze website. Geïnteresseerd? Neem contact op met onze trainer Jérémie (formation@spj.be)! Hou je haaks en we zien elkaar weer gauw!

 

Actie naar aanleiding van de vastentijd – daden, leefwijzen en voorbeelden die aanzetten tot ecologisch bewustzijn

 

De veertigdagentijd is een periode die ons aanzet tot bezinning maar ook een moment om tot actie over te gaan.

SPJ werd gevraagd deel te nemen aan een sensibiliseringsactie met het decanaat van Verviers, de NGO Entraide et Fraternité en de protestantse VPKB-gemeenten van Verviers- Hodimont en Verviers- Laoureux en Spa. 

De idee was om 40 filmpjes te maken die mensen zouden inspireren om elke dag iets voor het milieu te doen.

7 geëngageerde jongeren hebben een filmpje gemaakt. U kunt ze ontdekken op de YouTube pagina van het project (https://www.youtube.com/channel/UCaVsva6OEVuU33870wagI6Q) of rechtstreeks op de website van SPJ (www.spj.be). Léa en Kata getuigen voor u:

 

Léa Cuignet, 21, Belg, Henegouwen – animatrice

“Ik zit in het derde jaar van een bachelor in sociale wetenschappen in Bergen. Ik woon in Bergen en samen met mijn huisgenoten hebben we besloten om aan dit kleine videoproject mee te doen. Wij tonen welke acties wij ondernemen voor het milieu ”

 

Kata Varga, 27, Hongaarse

Kata is in haar diaconaal jaar in het Entreville (Opvang- en onderwijsbegeleidingscentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar in de opvang)

“De Aarde komt meer en meer in gevaar. Als we niet snel ingrijpen, stevenen wij af op een ramp. We moeten aan de volgende generatie denken. Ik geloof in God die ons deze prachtige planeet gaf die we moeten beschermen. Ik weet dat ook ik meer mijn best moet doen, dus ik wil het hier niet bij laten, ik wil steeds milieuvriendelijker worden. ”

 

Hoi!

Mijn naam is Hannah en ik kom uit Duitsland. Sinds september ben ik in België voor een jaar vrijwilligerswerk. Twee dagen per week werk ik in een rusthuis in Brussel en de andere dagen in de Duitstalige protestantse gemeente. In het rusthuis help ik de bewoners die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen met hun maaltijden. Ik begeleid hen in de verschillende workshops, bijvoorbeeld de kooklessen of de bespreking van de actualiteit. Soms houd ik een bewoner gewoon gezelschap, met sommigen maak een praatje en nog anderen bied ik emotionele steun en hou hun hand vast. Dat is ook belangrijk. Ik voel dat ik hen gelukkig maak door tijd met hen door te brengen. In de gemeente ondersteun ik de predikanten en het secretariaat. Ik plan acties en help met de dienst die via Zoom verloopt.

Ik ben erg dankbaar dat alle mensen waarmee ik werk zo aardig zijn. Vooral met de predikanten van de gemeente heb ik ook een persoonlijke band. We spelen ‘s avonds gezelschapsspelletjes en gaan wandelen, waar ik echt van geniet. Dit maakt het makkelijker om weg te zijn van mijn familie. Maar ik heb veel contact met mijn familie en ik kon ze zien met Kerst. Natuurlijk mis ik mijn familie, maar ik ben hier heel gelukkig en ik zou dit jaar voor niets (hebben) willen missen!

 

ProJOP
Tom Schepers

ProJOP (Protestants Jeugd Overleg Platform) is het overkoepelende jeugdwerkorgaan van de VPKB in Vlaanderen. Het is in 2012 opgericht als doorstart van vzw Op Vrije Voet (OVV), en kent als doel om protestantse jeugd in Vlaanderen met elkaar te verbinden en lokale gemeenten te ondersteunen in hun jeugdwerk. In het afgelopen jaar heeft de stuurgroep hard gewerkt aan een nieuw plan voor de toekomst van ProJOP. Deze is gericht op het bouwen van een netwerk, het op weg gaan met de jeugd van onze kerk, en het aanbieden van onderwijs ter ondersteuning van het jeugdwerk binnen de kerk. Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe jeugdwerkondersteuner die het plan handen en voeten kan geven. Ondertussen organiseren wij dit jaar een aantal activiteiten (zaalvoetbaltoernooi, tienerdag, kinderdag) die de jeugd bij elkaar brengt.

arrow