Personalia

Onderwijs: pensioen van Christine van Belle

In het voorjaar van 1983 las ik in plaatselijke gemeentebladen dat de synodale Raad van de VPKB een vacature had uitgeschreven. Er werd een secretaris gezocht om de administratie te verzorgen ten behoeve van het protestants godsdienstonderwijs.

Ik solliciteerde. Na gesprek met de Voorzitter, toen was dat And. J. Pieters, besloot de synodale Raad mij die taak toe te vertrouwen en op 9 mei begon ik in de Marsveldstraat in een zonnig bureau op de tweede verdieping.

….

Lees het volledige artikel over Christine op onze website.

 

Een Bijbel voor jongeren: de verschillende Bijbelgenootschappen maken er werk van.

“Omdat we er zelf zo gelukkig van worden, willen we ook jongeren kansen geven om de bijbel te ontdekken als een boeiende en relevante bron voor hun leven.

De Bijbel in Gewone Taal maakt de oude en moeilijke teksten begrijpelijk en brengt de kracht van de verhalen dichterbij.”

Dries De Bakker, specialist Bijbelgebruik – Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uitgever van de Bijbel zijn is een echte uitdaging in deze nieuwe eeuw: hoe presenteren we en maken we dit boek toegankelijk voor jongere generaties? Jongeren gaan immers op een andere manier om met taal. Als uitgevers merken wij bij elke ontwikkeling van een nieuwe editie van de Bijbel, een nieuw stripverhaal of een boek voor kinderen dat de leeshonger niet verdwenen is: alleen de stijl en het taalgebruik is veranderd. Welke bijdrage kan de Bijbel vandaag brengen aan het maatschappelijke, filosofische, culturele, spirituele en religieuze debat? Deze vraag houdt ons altijd bezig bij de ontwikkeling van ons redactioneel aanbod. Wat is het doel? Een creatief, gediversifieerd, goed onderbouwd, bezielend en geïnspireerd aanbod!

De uitgeverij BibliO is het creatieve en commerciële samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen van Frankrijk, Franstalig België, Zwitserland, Canada en Libanon. Samen kunnen wij zoveel meer bieden aan onze lezers!

Vincent Beckers, projectredacteur voor BibliO – www.la-bible.be – Franstalig Belgisch Bijbelgenootschap

arrow