BIJLAGE BIJ HET VORIGE VERSLAG VOOR DE PERIODE VAN 1 MEI 2020 TOT EN MET 30 APRIL 2021

Document E.4

VERSLAG VAN DE FRANSTALIGE COMMISSIE VOOR DE Aalmoezeniersdienst in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen

Verslagperiode: 2018-05-01 tot 2020-04-30
oranje pagina’s 5 t/m 7 van syn.doc.2020

BIJLAGE BIJ HET VORIGE VERSLAG VOOR DE PERIODE VAN 1 MEI 2020 TOT EN MET 30 APRIL 2021.

We willen graag een project en een verzoek benadrukken:

–    Het project om een aalmoezeniersdienst voor noodsituaties te creëren: wij zijn inmiddels verder en staan in contact met het Rode Kruis om samen te beginnen.

–    We verzoeken de gemeenten om onder hun leden na te gaan of er geschikte personen zijn die er zich toe geroepen voelen om de functie van aalmoezenier/bezoeker op zich te nemen.

 

Nieuw te melden ontwikkelingen.

In de laatste periode van mei 2020 tot april 2021 werden vier nieuwe of hernomen projecten gestart (in chronologische volgorde):

 

Ondanks de gezondheidscrisis werd het cursusjaar van 2020 – met veel veranderingen in de planning – volledig afgewerkt (alleen de stages konden niet plaatsvinden) en een aanvullende bezinningscursus over de Corona-crisis, de lockdown en de daaruit voortkomende trauma’s en de manier waarop ze begeleid kunnen worden vond plaats in augustus 2020 en wordt dit jaar herhaald.

Wij bedanken de docenten en de studenten voor hun medewerking en beschikbaarheid.

Het cursusjaar 2021 is begonnen als proefjaar, omdat het tegelijk bezoekers/aalmoezeniers opleidt in ziekenhuizen en gevangenissen; hiervoor zijn enkele nieuwe cursussen opgezet, hetzij verplicht, hetzij facultatief, afhankelijk van de richting.

 

De Organisatie van de Nationale Vergadering van de aalmoezeniersdienst van ziekenhuizen en rusthuizen die dit jaar bedoeld is als viering van 15-jarig bestaan van onze vorming. Die zal in oktober 2021 in Luik plaatsvinden.

 

De voorbereiding van het JAFP (“De Dagen van de Franstalige protestantse aalmoezenierdienst” = een Frans-Zwitsers-Belgisch Congres) 2022 in samenwerking met de regio Noord (Rijsel) van Frankrijk staat op de rails. Het JAFP zal waarschijnlijk in het najaar van 2022 in de oude Abdij van Drongen plaatsvinden. Het thema zal zijn: “Respect voor privacy en volksgezondheid: Tussen autonomie en solidariteit” en er zal langs twee assen worden gewerkt: het respect voor de wil van de bewusteloze patiënt en een analyse van de huidige pandemie vanuit het oogpunt van respect voor de ethiek van de gezondheidszorg.

 

Bijkomende vragen, opmerkingen?

We zijn erg blij dat we deze bijlage tweetalig kunnen maken, zodat elke afgevaardigde het in de eigen taal kan lezen. De Franstalige commissie voor de Aalmoezeniersdienst in zieken- en rusthuizen zou graag zien dat dit zou gelden voor alle verslagen die zij maakt, zodat zij op dezelfde voet behandeld wordt als haar zustercommissies van de gevangenis- en havenaalmoezeniersdienst, die hun verslag in beide talen opstellen en dus begrijpelijk zijn voor alle afgevaardigden van de synodale vergadering.

We zijn het A.S.2020-team al dankbaar, dat al een tussenoplossing heeft gevonden door in de Nederlandstalige documenten een link te plaatsen naar de vertaling van ons rapport op de VPKB-website.

Maar we zouden graag nog een stap verder gaan en daarom vragen we dat S.V. 2021 kan beslissen dat de communautaire of ARPEE-commissies die dat wensen vrij zijn om hun verslag in beide talen in te dienen (door zelf de vertaling van hun verslag op zich te nemen). Wij danken u hiervoor en geloven dat u nog beter op de hoogte zult zijn van het werk dat is verricht.

 

Franstalige commissie voor de Aalmoezeniersdienst in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen
Joëlle Maystadt, voorzitter

 

 

arrow