Vrouwelijke theologen rond de tafel

Ongeveer twintig jaar geleden besloot een groep van vrouwelijke theologen samen te komen. Vanuit dit initiatief ontstonden inspirerende ontmoetingen van ongeveer tien à twaalf vrouwen. Het initiatief kwam echter tijdelijk…

Lees meer

Scheppingszondag 2017

De komende tijd breekt de ‘scheppingsperiode’ aan, met daarin begrepen de ‘scheppingszondag’ op 3 september. Het is een tijd van bezinning over het menselijk gebruik van de aarde, dat voor…

Lees meer

Gedetineerden wat geloven ze?

GEDETINEERDEN IN VLAANDEREN Wat geloven ze? Een spiegel voor de Oecumene.  Regelmatig krijg ik als gevangenisaalmoezenier de vraag: ‘wat geloven die gedetineerden van jou nu eigenlijk?’ Vaak wordt het antwoord…

Lees meer

Verklaring over ritueel slachten

Als vertegenwoordigers van de erkende christelijke erediensten (de rooms-katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse) nemen we kennis van het politieke en maatschappelijk debat over onverdoofd slachten dat de laatste…

Lees meer

Woning gezocht Buren gevonden

Als Verenigde Protestantse Kerk in België maken we deel uit van het project ‘Woning gezocht Buren gevonden’, een project in samenwerking met ORBIT vzw en Uitgeverij Halewijn. Dit ligt in…

Lees meer
arrow