Pro-News 12 – 1523

De voorzitter aan het woord – Het was toen 1 juli 1523

1 juli 1523

De reformatie van de vluchtelingen

Ulrich Zwingli

Luthers lofzang : Een nieuwe lofzang heffen we aan

 

We herinneren ons Jan en Hendrik, twee jonge mannen, Augustijner monniken uit Antwerpen, die 500 jaar geleden, op 1 juli, levend werden verbrand op de Grote Markt in Brussel, vanwege hun sympathie voor de Reformatie. Vanuit een diepe verontwaardiging schreef Luther zijn eerste lied voor hen. Zij waren de eersten in een lange rij… Gedurende nog heel lange tijd zou het onrustig blijven in Europa.

In die tijd doordrong religie het hele leven. Van de wieg tot het graf: alles stond in het teken van godsdienst. Religie en politiek waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontluikende Reformatie schudde daarom niet alleen de grondvesten van het geloof door elkaar, maar stelde de hele manier van samenleven ter discussie. Dit stelde de machtigen van die tijd voor een uitdaging.

Fastfoward naar de 21ste eeuw. Onze Europese staten zijn gebouwd op de scheiding tussen kerk en staat. Dankzij de scheiding tussen kerk en staat is er religieuze vrede en verzoening. Iedereen is vrij om zijn geloof naar eigen inzicht te beleven.

Maar net als onze voorouders zijn wij geroepen om ons in te zetten, om een standpunt in te nemen en dat ook uit te dragen. Van de vele uitdagingen van onze tijd stelt de ecologie bijvoorbeeld een echte verandering van de maatschappij voor, waarbij onze manier van leven, werken en eten ter discussie wordt gesteld. Dit wordt verdedigd of bevochten met een bijna godsdienstige ijver. Afhankelijk van het gezelschap waarin je je bevindt, kan je als carnivoor, milieuterrorist of klimaatgek (paniekzaaier) worden bestempeld.

Waar gaat dit naartoe? Hoe zal de wereld er binnen 100 jaar uitzien? Welke erfenis zullen we over 500 jaar achterlaten?

Tot we dat weten, raden we u aan Pro-News te lezen.

Jean-Guillaume DeMailly

Verantwoordelijke Communicatie VPKB

 

 

arrow