Als het andersom geweest was, zou jij mij geholpen hebben

“Als het andersom geweest was, zou jij mij geholpen hebben.”

Bezoek synodevoorzitter ds. Steven Fuite aan PSC Woonterp – 5 mei 2023

 

5 mei 2023 was een heugelijke dag. De synodevoorzitter van de VPKB, ds. Steven Fuite, was op bezoek in de Woonterp van het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen. Dit om de samenwerking tussen Humanitaire Corridors, het project Huizen van Hoop van de VPKB en de Woonterp van het PSC Antwerpen te vieren. Niet enkel was er een korte uitleg over het project en de samenwerking, ook werden de bezoekers warm onthaald bij familie Abdullah, bewoners van de Woonterp bij wie deze samenwerking helemaal tot uiting komt. Het werd een mooie ontmoeting van hart tot hart.

Het bezoek startte met het overhandigen van een goodiebag gevuld met flyers en informatie over de Woonterp en verwante projecten, samen met een korte uitleg over de geschiedenis en evolutie van de Woonterp.

Oorspronkelijk was de Woonterp een project waarbij erkende vluchtelingengezinnen een tijdelijke overgangswoonst zouden krijgen met begeleiding naar een vaste woonplaats in België. Omdat dit maar van korte duur zou zijn, werden de leegstaande appartementen van de Sociale Woonmaatschappij, bestemd voor afbraak, maar minimaal gerenoveerd. De bedoeling was niet om dit op lange termijn te gaan doen.

Echter toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, was er een extra hoge nood aan opvang voor ontheemden. Het PSC Antwerpen wilde hier uiteraard haar steentje aan bijdragen. Daarom werd er opnieuw gekeken naar het project Woonterp, dat inmiddels bijna was afgerond. Het project werd nieuw leven ingeblazen. De renovatie zou deze keer grondig aangepakt worden zodat de appartementen op lange termijn bewoonbaar zouden kunnen blijven. Na een renovatie van ongeveer 260 000 euro zijn de 11 appartementen opnieuw bewoonbaar en dit voor de komende 20 jaar. Bovendien is bij de renovatie rekening gehouden met duurzaamheid. Zo zijn er warmtepompen en zonnepanelen geplaatst. Er wonen nu gezinnen uit Oekraïne en Syrië (de Woonterp) en ook alleenstaanden. Twee appartementen zijn namelijk ook ter beschikking gesteld aan het CAW om mensen te huisvesten die dakloos waren. In de Woonterp komen meerdere samenwerkingen samen.

Met het bezoek van de synodevoorzitter vieren we de samenwerking tussen Humanitaire Corridors, Huizen van Hoop van de VPKB en het PSC Antwerpen.

Het project Huizen van Hoop is een fonds van de VPKB waarop beroep gedaan kan worden door een lokale kerkelijke gemeenschap in de zoektocht naar een appartement of huis voor een vluchtelingengezin of alleenstaande. Vluchtelingen hebben na erkenning maar 2 tot 4 maanden de tijd om een eigen adres te vinden, wat een moeilijke opdracht is als je dat zonder hulp en netwerk moet doen. Vanuit het fonds kan de waarborg voorgeschoten worden en kan er eventueel een maand huur als gift gegeven worden. Van zodra de aanvraag bij het OCMW in orde is, kan het gezin of de alleenstaande de huur zelf verder bekostigen. De vrijwilligers van de lokale kerken, betrokken bij Huizen van Hoop, en die van de Woonterp helpen ook bij het zoeken van huishoudspullen, rondbellen naar instanties, integratie en dergelijke.

Tot slot een korte uitleg over Humanitaire Corridors. Dit speciale oecumenische programma, getrokken door Sant’Egidio, zet zich in om vluchtelingen vanuit oorlogsgebieden op een veilige en georganiseerde manier over te brengen naar Europa (Italië, Frankrijk en België). Zo bieden ze een alternatief voor de gevaarlijke en dodelijke boot- en woestijntochten. In België gaat het in deze fase concreet om 250 vluchtelingengezinnen, waarvan 2-3 gezinnen specifiek door de VPKB zijn opgevangen. De VPKB is via de projectgroep Huizen van Hoop ook verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning in de eerste maanden. De andere begeleiding wordt, zoals reeds gezegd, door lokale vrijwilligers van kerken en in dit geval de Woonterp opgenomen.

Eén van deze gezinnen is het gezin Abdullah. Zij zijn uitgekozen door Humanitaire Corridors omdat zij zich in een moeilijke situatie bevinden. Omar, de vader van het gezin, is coördinator van een ngo voor (voedsel-)hulp voor Syrische vluchtelingen in een van de vluchtelingenkampen in Libanon, een initiaitef dat soms botste met de visie van de Libanese overheid op hulpverlenen en op de aanwezigheid van Syrische vluchtelingen na zoveel jaar. Dit engagement steunt Omar vanuit de Woonterp op afstand nog steeds.
Humanitaire Corridors bood hen een veilige overtocht naar België waar ze nu wonen in een appartement van de Woonterp. Huizen van Hoop hielp hen hierbij financieel tot het OCMW dit overnam.

Zo komt de samenwerking van de verschillende projecten samen in het gezin Abdullah.

Om dit te vieren werd een bezoek van de synodevoorzitter aan de Woonterp met het gezin geregeld.

Het werd een warme ontmoeting tussen mensen, allemaal gelijkwaardig rond de tafel met Syrische lekkernijen genietend van elkaars gezelschap en luisterend naar de verhalen van Omar en Maram.

Om af te sluiten citeren we nog graag ds. Fuite in zijn reactie toen Omar hem bedankte voor zijn hulp. Ds. Fuite zei daarop:

“Fijn dat je blij bent met dit initiatief en dat je me bedankt, maar ik weet gewoon dat als het andersom was geweest, jij mij geholpen zou hebben.”

Ds. Petra Schipper

stadspredikant/presentiewerker PSC Antwerpen

https://www.psc-antwerpen.be/

 

 

arrow