Pionieren in Oostende

Pionieren komt ook in de Belgische protestantse kerk in de belangstelling. In Geraardsbergen is enkele jaren geleden het eerste pioniersproject begonnen en nu is ook Oostende gevolgd. Op 21 mei is dhr. A.H. Boekhout daar bevestigd als nieuwe voorganger en krijgt hij de taak om in de stad mogelijkheden voor nieuw kerkelijk leven te zoeken. In andere plaatsen in Vlaanderen zijn er pioniersprojecten in voorbereiding.

De taak van een pionier kan zeer verschillend uitpakken. Soms zoekt men het in nieuwe spirituele vormen of kloosterachtige gemeenschappen. Soms is de basis van een project een diakonaal doel dat passend is in een bepaalde wijk of gebied. Soms zoekt een pionier contact met scholen of is hij/zij vooral een pastoraal aanspreekpunt voor iedereen. Altijd probeert de pionier een breed en diepgaand netwerk in een bepaalde plaats op te zetten.

Momenteel buigt de Synodale Raad zich over het beschrijven van het statuut van pionier. Waaraan moet iemand voldoen en waarop heeft zij/hij recht en hoe verankeren we een en ander in de kerkorde, die nog steeds voor een groot deel de situatie van een gemeentepredikant of een kerkelijk werker in de context van een klassiek gestructureerde kerkgemeente vooronderstelt.

Daarnaast wil de Synodale Raad in september een nationale studiedag organiseren voor allen die bij pionieren betrokken zijn of daar interesse voor hebben. De exacte datum hiervoor ligt nog niet vast, maar een groep van betrokken mensen is bezig er een goede formule voor te vinden. U zult er spoedig meer over lezen.

arrow