Gevangenispastoraat

Elfduizend mannen en vrouwen zitten opgesloten in Belgische gevangenissen. Dat er op misdrijven een gerechtelijke straf volgt, is één zaak. Die straf mag echter niet de weg naar herstel en terugkeer voorgoed afsluiten. Dit is niet alleen in het belang van de man of vrouw in kwestie maar ook voor onze samenleving.

De basiswet betreffende het gevangeniswezen voorziet de mogelijkheid dat de ingeslotene zijn of haar godsdienst en levensbeschouwing mag beleven en belijden. In België zijn vanuit de overheid geestelijke raadslieden (aalmoezeniers of consulenten) aangesteld in de strafinrichtingen. De overheid geeft zo de ruimte aan dit recht. De gevangenisaalmoezenier voert gesprekken met ieder die daar om vraagt, in vertrouwen, op cel of in een aangepaste ruimte. De protestants-evangelische aalmoezenier vertrekt daarbij in vertrouwen op de God uit de Bijbelse verhalen voor wie geen enkel mens is afgeschreven en niemand alleen hoeft te staan.

Dit betekent concreet: aandacht geven voor de persoon in welke situatie hij of zij zich ook bevindt. Daarbij is niet alleen het verleden maar ook de toekomst van belang. Aandacht geven ook aan zorgvragen van het nu, waarbij we als aalmoezeniers hopen net als de andere diensten en in samenwerking met deze diensten bij te dragen aan een humane detentie.

Gevangenispastoraat is echter niet alleen een taak van de aangestelde raadslieden. Ook de geloofsgemeenschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren. In de eerste plaats omdat er een oproep uit de Bijbel aan vooraf gaat (Hebr 13:3 Gedenk de gevangenen, Matt 25:36 Ik zat in gevangenis en gij zijt tot mij gekomen). Maar ook vanwege de maatschappelijke vraag.

In de brochure Geloofsgemeenschappen en herstelgericht pastoraat vindt u hierover meer informatie. De ervaring die in Mechelen, Gent en Dendermonde is opgedaan, werd in de brochure verwerkt. Deze pilotplaatsen werden gekozen, vanwege de aanwezigheid van een penitentiaire inrichting en de interesse vanuit de gemeentes voor dit project.

U kunt ook vragen om een informatie-avond te geven of te organiseren over het gevangenispastoraat. U stuurt dan een best een mailtje naar de vormingsverantwoordelijke ds. Eefje van der Linden (eef.van.der.linden(at)telenet.be

De protestants evangelische aalmoezeniers werkzaam in de gevangenis komen uit verschillende protestantse en evangelische kerken. De aalmoezeniers zijn afgevaardigd vanuit de ARPEE (Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst).

De ARPEE-commissie aalmoezeniersdiensten in Gesloten Instellingen is gevestigd in het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070, Brussel.

Verdere info kunt u krijgen bij:

ds. Anne Kooi via anne.kooi@skynet.nl

arrow