VPKB Hasselt zoekt nieuwe predikant

Kleurrijke multiculturele kerkgemeenschap de Protestantse kerk van Hasselt  zoekt nieuwe predikant (eventueel in combinatie met een promotieonderzoek) om met ons samen te werken aan haar droom.

Als Verenigde Protestantse Kerk in België te Hasselt zijn wij een kleine maar hechte en zeer multiculturele gemeente, die al jaren samengesteld is uit mensen van zeer diverse origine. Binnenkort worden wij als gemeente vacant en zijn we dus op zoek naar een nieuwe predikant,                                                                           die met ons mee wil werken aan onze droom

  • Wij staan als gemeente open voor een promovendus die het gemeentewerk als predikant in onze gemeente wil combineren met het werken aan zijn/haar promotieonderzoek. Voor een promovendus, die wil promoveren op een aanverwant onderwerp aan onze multiculturele gemeente, voorzien wij,                     in overleg, een vrijstelling van 1 of 2 extra vrije dagen per week gedurende 4 jaar (met mogelijkheid tot verlenging) om te werken aan zijn/ haar promotieonderzoek.
    De basis van de plaats van de predikant in ons gemeentewerk is:
  • Het voorgaan in de wekelijkse Zondagse eredienst (met 1 vrije Zondag/maand)
  • De gemeente  staat open voor experimentele, dialoog- en ontmoetingsvieringen en alternatieve gespreksdiensten.
  • Daarnaast is het pastoraat wezenlijk belangrijk. D.w.z. individuele gesprekken, maar ook het samen met de kerkenraad organiseren van groepspastorale gesprekken & andere gemeenschapsvormende en geloofsuitwisseling bevorderende en verdiepende bijeenkomsten en activiteiten. Op deze manier kan de kandidaat de gemeenteleden beter leren kennen en vice versa en kan er er ook gewerkt worden aan het versterken van de dwarsverbanden tussen de gemeenteleden onderling. Op die manier kan er zo samengewerkt worden aan gemeenteopbouw.

Boek over gastvrijheid Als gemeente zijn we momenteel, in samenwerking met een schrijver, ‘de buurman van onze kerk’, aan het werken aan een boek over onze gemeente met als thema Gastvrijheid. Dit boek zal D.V. een boek worden met interviews van enkele sterke persoonlijkheden (met en zonder migratieachtergrond) die onze kerk rijk is, verslagen van experimentele gespreks- en dialoogdiensten en activiteiten met als thema gastvrijheid, kunstwerken van kunstenaars uit onze gemeente, foto’s, enz. Zo hopen wij samen met onze gemeenteleden te werken aan het versterken van het netwerk in en buiten onze kerk in oecumenische, interreligieuze en interlevensbeschouwelijke context.  Het zou fijn zijn (maar is geen ‘must’) als onze kandidaat nieuwe predikant, met ons mee zou willen werken aan deze droom.

In de loop van de tijd kan gedacht worden aan het samen met de kerkenraad nadenken over en uitdenken en uitwerken van het opzetten van andere gemeenschapsvormende activiteiten binnen en buiten de schoot van de gemeente zoals daar zijn jeugdwerk, toerusting van KND leiding, het meewerken aan oecumenische, interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoogactiviteiten. Zo willen wij de netwerken die in het verleden al waren verder uitwerken en versterken.

Geïnteresseerden kandidaten kunnen het beleidsplan ‘Work in progress’ van onze gemeente opvragen & kunnen zich aanmelden & hun kandidatuur met c.v. sturen naar onze Scriba:  Mevr. Rachel Van Acker & Consulent Eric Corthauts vóór uiterlijk 1 oktober 2023

Email: rachelva@scarlet.be & Corthauts.eric@scarlet.be  GSM : +32(0)496/290713

Over arbeidsvoorwaarden & financiële voorwaarden sturen wij graag nadere informatie aan sollicitanten toe.

arrow