Aalmoezenier in 2 gesloten Psychiatrische Centra

Wegens het vertrek van de huidige aalmoezenier in de Forensisch Psychiatrisch Centra (FPC) in Antwerpen en Gent, zoekt de Nederlandstalige commissie voor aalmoezeniers in de ziekenhuis- en de zorginstellingen van de ARPEE een geschikte kandidaat aalmoezenier per 1 oktober 2023.

Over FPC

Het FPC Antwerpen en FPC Gent voorzien op wetenschappelijk onderbouwde wijze in de vraag naar beveiliging van de samenleving door behandeling van geïnterneerde forensisch psychiatrische patiënten, preventie van herval in forensisch psychiatrische problematiek en uitvoering van specifieke taken op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

In FPC Antwerpen en FPC Gent worden forensisch psychiatrische patiënten behandeld met het doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van het delictgedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is.

Zowel FPC Antwerpen, als FPC Gent doen dit in nauwe samenwerking met de patiënt en zijn omgeving. Voor de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten vormt het gepleegde delict (delictanalyse en risico-inventarisatie) in combinatie met de psychiatrische diagnose de basis voor de behandeling.

Wat houdt de functie in?
 • U begeleidt patiënten, eventueel hun naasten en collega’s, zowel individueel als groepsgewijs, bij zinvragen, levensthema’s en spiritualiteit;
 • U doet dit vanuit de protestants-evangelische levensbeschouwing;
 • U luistert aandachtig naar hen en geeft hen het gevoel dat ze echt meetellen en belangrijk zijn;
 • U werkt op 2 vaste locaties: FPC Antwerpen en FPC Gent;
 • U neemt, samen met het team, verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uzelf, de collega’s en de patiënten.
Wat verwachten wij van U?
 • U hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als aalmoezenier vanuit de protestants-evangelische geloofsovertuiging;
 • U bent niet-oordelend, open en bent respectvol naar elk verhaal;
 • U bent behulpzaam, verantwoordelijk en empathisch;
 • U bent integer, discreet en communicatief sterk;
 • U staat stevig in uw schoenen en bent stressbestendig;
 • U komt afspraken na;
 • U kan bruggen slaan naar geestelijk verzorgers van andere geloofsovertuigingen die ook op de centra aanwezig zijn;
 • Per centrum bent u minimaal 4 uur per week aanwezig;
Wat mag je verwachten?
 • Een functie van één dag – verspreid over beide centra (8u), met kans op uitbreiding op termijn;
 • U begint op 1 oktober 2023;
 • Dit is een betalende functie gesubsidieerd door het FPC. U krijgt een vergoeding volgens het Paritair Comité 330 (relevante ervaring in het PC 330 wordt in rekening gebracht);
 • U oefent de functie uit in een beveiligde en aangename werksfeer.
Geïnteresseerd?

Stuur uw CV met motivatiebrief naar de ARPEE-commissie voor aalmoezeniers in ziekenhuis- en zorginstellingen via commissie_aalmoezenierzkh@arpee.be

Voor verdere informatie: dr. Rudy Liagre, commissievoorzitter, rudyliagre@hotmail.com

Solliciteren kan tot uiterlijk 1 september 2023

arrow