Verhalen die getuigen van geloof – Vreugde

Vreugde in gemeenschap

Zo’n vier jaar geleden wandelde de Heer onverwacht mijn leven binnen. God zoekt ons, veeleer dan wij God zoeken. Dat gold zeker voor mij als ongelovige. Opgegroeid binnen een familie met radicale tegenstanders van het christendom, was het voor mij een vreugde om na een tijd mijn geloof toch met anderen te kunnen delen. Die ‘anderen’ vond ik in De Wijngaard, VPKB-gemeente Antwerpen Zuid. Het was een plezier om vorig jaar binnen deze warme groep van mensen belijdenis te mogen afleggen.

Sinds mijn bekering ben ik gaan inzien dat wij het als individu in deze, bij momenten dolgedraaide wereld, niet in ons eentje redden. Daarom is vreugde: op zondagmorgen, na een drukke werkweek, rust te vinden en samen in de kerk God te zoeken. Zelfs in tijden van oorlog en crisis herinner je jezelf op zo’n moment: “Verblijd u in de Heer te alle tijden!”.

Lawrence, 32 jaar

District ABL


 

Een retraite gevolgd door momenten van vreugde

Eind augustus kwamen we in Remersdaal bijeen voor een kerkweekend met meer dan 60 deelnemers over het thema “Het geloof beleven als gezin”.  De sfeer zat goed vanaf het moment dat we aankwamen, ook tijdens de pauzes en tijdens de maaltijden.  Onze animatoren Marc en Rachel Paton lieten ons zingen en bewegen tijdens de plenaire vergaderingen.  Voor de ruim 15 kinderen werden de liederen aangepast aan hun niveau, bijvoorbeeld Filippenzen 4,6-7 dat je gemakkelijk op YouTube kunt vinden.

We waren verheugd over de deelname van hele gezinnen, gezinnen die we zelden in de eredienst hadden gezien en die nu vaker komen, een vader die nog nooit in een protestantse kerk was geweest en een zeer gastvrije omgeving ontdekte waar hij zich op zijn gemak voelde.  Er zijn vriendschappen ontstaan, families die elkaar niet kenden blijven contact houden, tijdens een pastoraal bezoek heeft een vader Jezus Christus in zijn leven aanvaard en sindsdien heeft hij gevraagd zich voor te bereiden op het doopsel.  We danken God!

Ds. Emile Carp

District FB


 

– De Vreugde van de herders van Bethlehem bij de ontdekking, midden in de nacht, van dit Verlosserskind, de Messias en Heer aangekondigd door de engelen.

– De Vreugde van de leerlingen van Emmaüs op hun nachtelijke weg: zij hadden de verrezen Heer herkend die het Woord en het Brood met hen deelde op hun droeve tocht.

– De eerste Vreugde van God die zich voor altijd aan de mensheid geeft in zijn Zoon.

Wij hebben deze vreugde intens beleefd tijdens het kerstbezoek aan onze ouderen.

In deze broederlijke uitwisselingen, in het eenvoudige delen van het Woord en het Brood, proefden wij deze “God met ons”, onophoudelijk betrokken bij de broosheid van onze respectieve levens.

Zoals de herders op zoek naar hun Heer of de Emmaüsgangers, dwalend in hun beproevingen, komt God altijd eerst naar ons toe en biedt ons Zijn Vreugde.

“Wees altijd vreugdevol in de Heer”: laat ons zijn volmaakte Vreugde proeven door te verder te gaan met broederlijk delen en gezamenlijke erediensten.

Claudine Delecaut-Hembise

District OHNL


 

Het is moeilijk om over vreugde te praten zonder belerend over te komen. Men denke nog maar aan de apostel Paulus, die gebiedt: “Wees altijd vrolijk” (1 Thess 5:16). Vanuit menselijk oogpunt lijkt het eerlijk gezegd onmogelijk. Wees altijd blij? En als ik rouw? En als ik pijn heb of bang ben? Is Paul geen naïeve dromer?

Ik geloof dat deze vreugde waarnaar de apostel verwijst meer is dan alleen “tevredenheid”. Het is de vreugde die de getuigen van de Verrijzenis ervaren, de vreugde van hen die de Bron van Leven hebben ontmoet. Door contemplatie (als ik me nadenk over de schoonheid van een bloem) of door gebed (als ik stil ben en de Heilige Geest vraag mij te vervullen) kan ik gegrepen worden door Zijn Aanwezigheid. Gelukkig zijn zij die deze Vreugde zoeken, het zal hen niet afgenomen worden!

Ds. François Choquet

District  WH

arrow