vacature Directeur basisonderwijs (m/v)

VACATURE

 

De Gesubsidieerde Vrije Basisschool Vereniging ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs te Gent vzw (Gaspard de Colignyschool), lid van de Scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’, zoekt een toegewijde:

Directeur basisonderwijs (m/v)

Voor indiensttreding vanaf 1 september 2024

Jouw verantwoordelijkheden:

Als directeur geef je leiding vanuit een levend geloof binnen het Protestants-Christelijk gedachtegoed, waarbij Bijbelse waarden en normen centraal staan. Je bent integer en constructief in je omgang met de scholengemeenschap en zet je volledig in voor het vormgeven en verdedigen van het pedagogisch project van de school.  Je stuurt doelgericht de school aan, zorgt voor een optimale werking in lijn met het pedagogisch project, de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen. Daarnaast behoort het voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid tot je taken, evenals het naleven van reglementaire voorschriften. Je waarborgt de kwaliteit van het onderwijs en draagt bij aan het strategische vermogen van de school. Je werkt samen met andere directeuren binnen de scholengemeenschap en draagt actief bij aan de verdere versterking en groei van deze gemeenschap.

 

Jouw profiel:

 • Je beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs (basisdiploma & pedagogische bekwaamheid).
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in lesgeven en bent vertrouwd met het onderwijslandschap. Indien je de opleiding “professionalisering van schoolleiders” nog niet hebt gevolgd, ben je bereid dit in de komende jaren te doen.
 • Je bent een overtuigd christen die Bijbelse waarden en normen wil leren kennen, toepassen en doorgeven aan anderen. Je creëert een christelijk leef- en werkklimaat op basis van het Pedagogisch Project.
 • Je beschikt over strategische competenties; kunt visie ontwikkelen en communiceren, en durft keuzes te Je beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap en stimuleert leerkrachten tot persoonlijke verantwoordelijkheid.
 • Organiseren, plannen en delegeren behoren tot je sterke punten.
 • Je blijft op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar concrete doelen voor het team.
 • Je bezit ondernemerschap, je kan goed analyseren, bent daadkrachtig, communicatief en sociaal vaardig.
 • Je bent bereid tot zelfreflectie en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering.             Samenwerken met collegadirecteurs en scholengemeenschapsmedewerkers is voor jou vanzelfsprekend.
 • Je bent bereid bij te dragen aan de voorbereiding en uitvoering van de verbouwingsplannen en het aantrekken van toekomstige sponsoren.

 

Jouw sollicitatie omvat:

 1. Een sollicitatiebrief met je kandidaatstelling
 2. Een curriculum vitae met professionele referenties en de juiste diploma’s
 3. Een motivering waarin je je persoonlijke geloofsovertuiging verbindt met het werken      op een ‘ School met de Bijbel ‘

 

Selectieprocedure:

 • Stuur je sollicitatie vóór 29 februari 2024 naar Aletta Rambaut (voorzitter schoolbestuur) per e-mail naar voorzitterbestuur@mijnschool.be.
 • Een eerste selectie gebeurt op basis van sollicitatiebrief en CV.
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een uitgebreid interview met opdrachten, waarvan de exacte datum en locatie zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.
 • De Raad van Bestuur (Schoolbestuur) neemt uiterlijk 1 week na het advies van de selectiecommissie een beslissing.

Wij bieden een professioneel kader aan met een vast  salaris  volgens de geldende barema’s voor een ‘Directeur Basisonderwijs’ binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Erwin Willems, huidige directeur van de Gaspard de Colignyschool of Aletta Rambaut, voorzitter schoolbestuur (vzw)

E-mail: directie@mijnschool.be of voorzitterbestuur@mijnschool.be

Website van de school: www.mijnschool.be

 

 

arrow