De PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALST EN DENDERLEEUW zoeken samen één voltijds PREDIKANT (M/V)

Competenties

Wij zoeken een predikant die:

– Goed kan samenwerken met de gemeentepionier en de overkoepelende kerkenraad.

– Als een herder van nature pastoraal bewogen is en de pastorale zorg wil dragen voor de leden van de gemeenten in Aalst en Denderleeuw o.a. door huisbezoeken.

– Uit de voeten kan met verschillende vormen van liturgische expressie.

– Flexibel is en kan omgaan met spontaniteit en veranderingsprocessen (ervaring en/of bereidheid bij te scholen).

– Een open ingesteldheid heeft t.a.v. de diversiteit in geloofsbeleving.

– Voldoet aan de opleidingseisen van de VPKB die gelden voor predikanten. Minstens een MA theologie.

Indien u uit het buitenland komt of indien u nog niet beroepbaar bent verklaard,
gelieve rekening te houden met een procedure tot aanvaarding op de predikantenrol van de VPKB. U dient zich aan te melden bij de Commissie van Toelating binnen de VPKB.
Een predikant uit het buitenland dient ook een integratiestage te volgen en wordt in eerste instantie aangeworven voor een proeftijd van 2 jaar.

– Meertaligheid (Frans en Engels naast het Nederlands) is een positief gegeven.

 

Taken

Wij zoeken een predikant die:

– Met hart en ziel wil voorgaan in de vieringen rond Schrift en Tafel in Aalst (eerste en derde zondag van demaand) en Denderleeuw (2e , 4e en bij geval 5e zondag).

– De sacramenten bedient; Avondmaal en Doop, zowel bereid tot het dopen van kinderen en volwassenen.

– Onderwijs wil geven aan volwassenen door middel van Bijbelstudies, catechisatie en thematische avonden en gebedsmomenten.

– Mee wil werken met de kerk op bovenplaatselijk niveau. Hiervoor geldt de gebruikelijke 10% werktijd zoals gangbaar is binnen de VPKB.

 

Wij bieden

– Een aangename werkomgeving met twee kleine maar levendige gemeenten.

– Goede ondersteuning en samenwerking.

– Een ruime pastorie met modern comfort, aanpalend aan de protestantse kerk van Aalst,
in de Geraardsbergsestraat 228 te 9300 Aalst.

– Passende onkostenvergoeding.

– Een voltijdse predikantswedde volgens de Belgische regelgeving.

 

Infos

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de consulent,
ds. Christian Bultinck:  0032(0)487701985, christian.bultinck@skynet.be .

 

Sollicitaties

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 01 juni 2024 per e-mail worden gestuurd aan de scriba van de overkoepelende kerkenraad, dhr. Luc D’Hoe, luc.dhoe@gmail.com.

(foto na een gezamenlijke Paasdienst)

arrow