Studiefonds: Ik help een kind – 20-jarig jubileum!

Het al weer 20 jaar geleden dat de heer Théo Stevens, destijds voorzitter van de toenmalige zendingscommissie, het initiatief nam voor dit project. Dankzij de steun van vele individuele donateurs en gemeenten in Wallonie,Vlaanderen Brussel, hebben ruim 2.000 jongeren in die 20 jaar , een diploma middelbaar onderwijs kunnen halen! Want dat is het doel van dit project: de armste jongeren van onze partnerkerk in Rwanda kansen geven op vervolgonderwijs na de basisschoool.  Een diploma betekent immers meer kansen op een betere toekomst voor henzelf, voor het land en zeker ook voor de kerk. In januari van dit jaar ontvingen 71 jongeren hun diploma na een geslaagd examen!

In 2017 steunen we 293 jongeren!

Het benodigde budget is: 40.000€ per jaar. Meestal lukt het ook om dit bedrag bij elkaar te

krijgen. Eind oktober was er 22.500€ gestort.

De ervaring leert dat in de laatste maanden van het jaar velen nog een storting doen.
Daarom willen we dit project  nog eens onder uw aandacht  brengen.
We hopen dat velen  een -extra- jubileum storting zullen doen. We zijn ook  op zoek naar meer individuele donateurs op wie we kunnen rekenen voor een vaste bijdrage ( per maand,-kwartaal, -jaar).

In december ontvangen alle gemeenten en donateurs weer de jaarlijkse Nieuwsbrief met informatie over het project.

Postzegelactie

Gooi uw postzegels niet weg! Breng ze mee naar de kerk. Iemand uit de gemeente zorgt ervoor dat ze op het Synode Bureau bezorgd worden.

De opbrengst komt ten goede aan het Studiefonds “Ik help een kind.”

 

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

 

Nr. IBAN: BE 38 3104 9936 4372

van Protestantse Solidariteit,

Brogniezstraat 46, 1070 Brussel

o.v.v. ‘Ik help een kind’

(Fiscaal attest vanaf 40 Euro per jaar)

 

Voor meer informatie:

Greet Heslinga, coördinatie van het project (greetheslinga@skynet.be)                                    

Lies Gernaey, uitvoerend secretaris van Protestantse Solidariteit (info@protestantsesolidariteit.be)

Website: www.protestantsesolidariteit.be 

       Folder-nl-mei 2017                                                                                                   

arrow